Wat Bophit Phimuk

State Emblem of the Kingdom of Siam in the Reign of King Rama V, Wat Bophit Phimuk ตราแผ่นดินของประเทศสยาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

Garuda Holding Siamese Bugle

Garuda Holding Siamese Bugle in Art Deco Style at the Grand Postal Building, Bang Rak ครุฑยุดแตรงอน อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Territorial Defence Command

Territorial Defence Command หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Santa Cruz Church

Santa Cruz Church วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Santa-Cruz-Church/

Ministry of Interior

Ministry of Interior พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

Royal Thai Survey Department

Royal Thai Survey Department, Royal Thai Armed Forces Headquarters กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Royal-Thai-Survey-Department

Chakrabongse Building, Chulalongkorn Hospital

Chakrabongse Building, Chulalongkorn Hospital in 360 Panorama Virtual Tour ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Chakrabongse-Building-Chulalongkorn-Hospital/

The National Gallery

The National Gallery พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/MUSEUM/National-Gallery

Ministry of Defence

Ministry of Defence กระทรวงกลาโหม

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Ministry-of-Defence

Seng Heng Lee Gold Smith, Yaowarat

Sri Muang Cinema & Seng Heng Lee Gold Smith โรงภาพยนตร์ศรีเมือง หรือโรงภาพยนตร์นิวแหลมทอง และห้างขายทองเซ่งเฮงหลีตรามงกุฎ

Neilson Hays Library

Neilson Hays Library, Bangkok

The House on Sathorn

The House on Sathorn, W Bangkok Hotel. This is a selection from my architectural photography for the ASA Conservation Award 2020 by The Association of Siamese Architects under Royal Patronage สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/The-House-on-Sathorn

Thamnak Petch, Wat Bowonniwet

Thamnak Petch & Thamnak Chantra, Wat Bowonniwet ตำหนักเพ็ชร และตำหนักจันทร์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

Phiman Chakri Throne Hall, Phayathai Palace

Phiman Chakri Throne Hall, Phayathai Palace พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท (ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PALACE/Phayathai-Palace/

Saranrom Palace

Saranrom Palace พระราชวังสราญรมย์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PALACE/Saranrom-Palace/

Old Shop House of Bangkok

Old Shop House of Bangkok view from Grand China Hotel ห้องแถวเก่า ซอยเลื่อนฤทธิ์ สำเพ็ง ถนนเยาวราช

More photos from Grand China Hotel Bangkok: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/VIEWPOINT/Grand-China-Hotel-Bangkok/

3 Generations of Western Architecture Style in Thailand

Old Customs House (ศุลกสถาน), Mandarin Oriental Hotel, Bangkok and State Tower

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Old-Customs-House

Bangkok Cityscape view from Fallabella, ICONSIAM

Bangkok Cityscape view from Fallabella, ICONSIAM, in this scene: Old Customs House, French Embassy, Mahanakhon and more

Saint Gabriel’s College

Saint Gabriel’s College โรงเรียนเซนต์คาเบรียล This is a selection from my architectural photography for the ASA Conservation Award 2020 by The Association of Siamese Architects under Royal Patronage สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Saint-Gabriels-College/

Royal Cemetery, Wat Ratchabophit

A morning at the Royal Cemetery, Wat Ratchabophit สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Stained Glass Window, Holy Rosary Church

Stained Glass Window, Holy Rosary Church (Kalawar Church) ca. 1891–97 หน้าต่างกระจกสี วัดแม่พระลูกประคำ (โบสถ์กาลหว่าร์) พ.ศ. ๒๔๓๔

Assumption Cathedral

Assumption Cathedral อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Matthayom Wat Benchamabophit School

Matthayom Wat Benchamabophit School โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

Ceiling of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

Ceiling of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit เพดานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Cherd Viriyapanich’s Residence

Cherd Viriyapanich’s Residence, Phra Sumen Road บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช ถนนพระสุเมรุ

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Cherd-Viriyapanichs-Residence/

Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระพุทธรูปประธานในพระวิหาร มีพระนามว่า พระพุทธประทีปวโรทัย เบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจําลอง พระนามพระพุทธอังคีรศน้อย และมีการถวายสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธรูปทั้งสององค์เป็นฉัตรที่เคย กางกั้นพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงยกฉัตร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐

พระพุทธประทีปวโรทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานบัวที่มีลายกลีบบัวและเกสรบัว หน้าตักกว้าง ๓๑ นิ้ว คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่หลวงประจงราชกิจ (ทัพ พุ่มพวงเพชร) และ นางคําฟอง ประจงราชกิจ ผู้เป็นบิดามารดา มีพิธีฉลองพระเมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่วนพระพุทธอังคีรศน้อย เป็นพระพุทธรูปที่จําลองแบบ มาจากพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ แต่มีขนาดเล็กกว่า คือมีขนาดหน้าตัก ๑๘ นิ้ว พันเอกพระยา ศรีสุรสงคราม (เปลื้อง ดิสกะโยธิน) และคณะ สร้างถวายพระอาราม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: หนังสือนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวาระศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. ๒๕๖๓

Cafe De Norasingha

Cafe De Norasingha, Phayathai Palace กาแฟนรสิงห์ พระราชวังพญาไท

Queen Saovabha Memorial Institute

Queen Saovabha Memorial Institute (Thai Redcross Society) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/MUSEUM/Queen-Saovabha-Memorial-Institute

Siam Commercial Bank, Talat Noi Branch

Architectural Details of the West Facade of Siam Commercial Bank, Talat Noi Branch ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Ananta Samakhom Throne Hall, Dusit Palace

Ananta Samakhom Throne Hall, Dusit Palace view from Dusit Zoo พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ถ่ายจากสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

More photos of Dusit Zoo: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PARK/Dusit-Zoo

Phayathai Palace

Phayathai Palace พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

Sunantalai Building, Rajini School

Sunantalai Building, Rajini School ตึกสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี

Phra Ubosot, Wat Rachathiwat

The Insignia of King Rama I, II, III, IV and V, Phra Ubosot, Wat Rachathiwat พระสัมพุทธพรรณี พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร มีเศวตฉัตร ๙ ชั้น (ร. ๕ หล่อพระราชทาน) หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหาเป็นตราประจำ ๕ รัชกาล คือ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ เบื้องบนมีภาพพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเมฆกำลังตอบปัญหาของพระสารีบุตรและพระอินทร์เฝ้า ที่ใกล้พระประธานมีรูปศากยกษัตริย์พระประยูรญาติมาเฝ้าอยู่เบื้องหลัง

ใต้ฐานชุกชีแห่งพระสัมพุทธพรรณีล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๕ ไว้ นอกจากนั้นในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าไว้อยู่ภายใต้ฐานชุกชีพระสัมพุทธวัฒโนภาส และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ด้วยพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๗)

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Rachathiwat/
Information from: http://www.watraja.org/พระอุโบสถ-ตั้งอยู่ทิศใต/

Madonna of the Rosary and Infant Jesus

Our Lady of the Rosary (Madonna of the Rosary) and Infant Jesus, Holy Rosary Church or Wat Kalawar, Samphanthawong District, Bangkok แม่พระแห่งลูกประคำ วัดกาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ

State Emblem of the Kingdom of Siam

ตราแผ่นดินของประเทศสยาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕
State Emblem of the Kingdom of Siam in the Reign of King Rama V

Continue Reading →

Borommanglanusarani Pavilion, Dusit Palace

Dusit Palace view from Wang Wana Kitchen, Dusit Zoo, in this scene: Borommangalanusarani Pavilion and Ananta Samakom Throne Hall, Dusit Palace เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ และพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ถ่ายจากร้านครัววังวนา สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

The Insignia of Chakri Dynasty

The Insignia of Chakri Dynasty in Rattanakosin Era, the Kingdom of Thailand, the ornaments in architecture of Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace จักรและตรีเป็นเครื่องอาวุธประจําองค์ของพระนารายณ์ ซึ่งนํามาเป็นเครื่องหมายประจําพระบรมราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Bangkok view from Central Embassy

Bangkok view from Central Embassy, in this scene: British Embassy, Vanit Building, Wireless Road, Swissôtel Nai Lert Park and more.

Saint Louis Marie De Montfort’s Church

Saint Louis Marie De Montfort’s Church, Assumption University of Thailand (ABAC), Suvarnabhumi Campus วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (Nikon D800 + PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED + Adobe LightRoom Classic)

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

An Evening Chant of Buddhist Monk and Phra Buddha Angkeeros (Meditation Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th-19th century, in the Reign of King Rama IV) in Phra Ubosot, Wat Ratchabophit พระสงฆ์ทำวัตรเย็น และพระพุทธอังคีรส ปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ สมัยรัชกาลที่ ๔ ในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Continue Reading →

King Rama IV Monument, Saranrom Palace

King Rama IV Monument and the Saranrom Palace พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสราญรมย์