Wat Phumarin Ratchapaksi

Wat Phumarin Ratchapaksi พระวิหารวัดภุมรินทร์ราชปักษี

Wat Dusidaram Worawihan

Wat Dusidaram Worawihan พระอุโบสถ วัดดุสิดารามวรวิหาร

Mandarin Oriental Residences and Magnolias Waterfront Residences

Mandarin Oriental Residences and Magnolias Waterfront Residences, ICONSIAM the tallest building in Thailand since 2018

Khao Mo, Wat Prayurawongsawas

Khao Mo, Wat Prayurawongsawas เขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Phra Ubosot, Wat Kalayanamitr

Phra Ubosot, Wat Kalayanamitr พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) พระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย และจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ พระวิหารน้อย (หรือการเปรียญหลวง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Kalayanamitr

Santa Cruz Church

Santa Cruz Church วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Santa-Cruz-Church/

Sunset at Wat Arun

Wat Arun วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Wat Kharuehabodi

Wat Kharuehabodi พระพุทธแซกคำ พระประธานปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ในพระอุโบสถ วัดคฤหบดี

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Kharuehabodi

Wat Thong Noppakhun

Wat Thong Noppakhun พระประธานปางมารวิชัย ด้านหลังพระประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปพระวิสูตรหรือผ้าม่าน และมีเหล่าทวยเทพคลี่พระวิสูตรออกมาทั้งด้านซ้ายและขวา พระอุโบสถ วัดทองนพคุณ

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Thong-Noppakhun

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram พระพุทธโมลีโลกนาถ ในพระอุโบสถ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอกคืบ

Wat Phitchaya Yatikaram

Wat Phitchaya Yatikaram พระสิทธารถ พระประธานปางมารวิชัย พระอุโบสถวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

The Insignia of King Rama IV, Wat Molilokkayaram

The Insignia of King Rama IV, Wat Molilokkayaram ตราไอยราพรต พระราชลัญจกรของในหลวงรัชกาลที่ ๔ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

The Golden Buddha, Wat Hong

The Golden Buddha, Wat Hong หลวงพ่อทองคำหรือหลวงพ่อสุข พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

The North Pediment of Phra Ubosot, Wat Hong

The North Pediment of Phra Ubosot, Wat Hong วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Wat Hong

Wat Hong พระพุทธลักษณะ พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ มีเศวตฉัตร ๗ ชั้น มีพระอัครสาวกซ้ายขวา และหลวงพ่อแสน พระพุทธรูปสำริดนวโลหะ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Loction: https://goo.gl/maps/BiS7W9VkoTE5GJ8y7
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Hong
Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=40

Phra Buddha Thammavichet Sasada, Wat Prayurawongsawas

Phra Buddha Thammavichet Sasada, Phra Ubosot, Wat Prayurawongsawas พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๙๙ เมตร สูง ๑.๖๒๕ เมตรพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หล่อในปี ๒๓๗๑ อันเป็นปีที่เริ่มสร้างพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่นำช่างฝีมือปิดทองเป็นชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/kcP1XibCvYzhKf9A9
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Prayurawongsawas
Information from: https://www.watprayoon.com/main.php?url=about&code=about4

Phra Buddha Thampunutamahaburut Lakkana Asittayanubut, Wat Arun Ratchawararam

Phra Buddha Thampunutamahaburut Lakkana Asittayanubut, Phra Vihara, Wat Arun Ratchawararam พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดง ปิดทอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ฝั่งพระนคร ประดิษฐานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ได้พบพระบรมธาตุ ๔ องค์ บรรจุในโกศ ๓ ชั้น คือ เงิน นาค และทอง เป็นชั้นๆ โดยลำดับ อยู่ในพระเศียร

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/qc5FVg5gtV76uduT8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Arun-Ratchawararam
Information from: https://www.watarun1.com/th/architecture-detail/53

Phra Ubosot, Wat Buppharam

Wat Buppharam ตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย (พระอาทิตย์ทรงราชรถเทียมด้วยราชสีห์) พระอุโบสถ วัดบุปผารามวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Vihara, Wat Ratcha Orasaram

The South Pediment of Phra Vihara, Wat Ratcha Orasaram Ratchaworawihan หน้าบันด้านทิศใต้ พระวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

The Insignia of King Rama III

The Insignia of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram Ratchaworawihan พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓ ที่ฐานพระประธาน พระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

King Power Mahanakhon, the latest Observation Deck in Bangkok

Cityscape of Bangkok, Thonburi and Chao Phraya River view from Mahanakhon, in this scene: State Tower, Icon Siam, The River Condominium and more.

Phra Sasada, Phra Ubosot, Wat Suwannaram

Phra Sasada, Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระศาสดา พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม” รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณารามและให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโดยจิตกร หลวงวิจิตรเจษฎา(ทองอยู่) ผู้เขียนเนมีราชชาดก และหลวงเสนีย์บริรักษ์(คงแป๊ะ) ผู้เขียนมโหสถชาดก

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/ioXFFA5Y9kKTFJp97
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Suwannaram
Information from: http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watsuwannaram.php

Bangkok and Thonburi Cityscape

Bangkok Cityscape view from Yao Rooftop Bar, Bangkok Marriott Hotel The Surawongse, in this scene: Icon Siam, Millennium Hilton Hotel, Le Bua at State Tower, The River Condominium, Banyan Tree Residences, Chao Phraya River and more.

Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram

Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

Wat Khrua Wan

Wat Khrua Wan พระประธานในพระอุโบสถ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง สูงประมาณ ๔ วา ประดิษฐานบนฐานชุกชีรูปบัวหงาย มีพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ ยืนอยู่ด้านขวาและซ้าย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถทั้ง ๔ ด้าน เป็นภาพชาดก เรื่อง พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ ใช้ลายกั้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ ๘๔ เซนติเมตร กรอบเขียนลายเนื่องเป็นลายก้านต่อดอกใบเทศ แต่ละช่องเขียนเรื่องพระชาติของพระพุทธเจ้าไว้ ๑ พระชาติ ภาพเขียนเหล่านี้ เป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๓ มีความวิจิตรงดงาม เป็นเอกลักษณ์

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/uwtZjPG4mrxBxnGk8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Khrua-Wan/
Information from: http://www.bangkok.go.th/bangkokyai/page/sub/6505

Phra Borommathat Maha Chedi, Wat Prayurawongsawas

Sunset at Phra Borommathat Maha Chedi, Wat Prayurawongsawas พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Lhong 1919

Lhong 1919, Thonburi ล้ง ๑๙๑๙

Phra Buddha Narumit, Wat Arun

Phra Buddha Narumit (Buddhist Statute in the Attitude of Stopping the Rainstorm), Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร วัสดุโลหะ ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดองค์พระสูง ๙๘ นิ้ว ฐานสูง ๔๖ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ในหลวงรัชกาลที่ ๒) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นโดยจำลองจากพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานบนบุษบกยอกปรางค์หน้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จนถึงปัจจุบัน

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/qc5FVg5gtV76uduT8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Arun-Ratchawararam
Information from: https://www.facebook.com/Watwaaa/photos/a.230903110923285/276067253073537/?type=3&theater

The Monument of King Chulalongkorn and Prince Siriraj Kakudhabhandha

The Monument of King Chulalongkorn and Prince Siriraj Kakudhabhandha – Siammintara Siriracha Nusorani Royal Pavilion at His Majesty the King’s 72nd Birthday Anniversary Park, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital, Thonburi. This is a selection from my architectural photography for Tonsilp Studio พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายศิริราชกกุธภัณฑ์ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

Bangkok view from Le Bua at State Tower

Tarksin Bridge, Chao Phraya River and Bang Rak View from Le Bua at State Tower