Mother of Pearl Inlay Door, Wat Tri Thotsathep

Trailokya (Three Worlds), Mother of Pearl Inlay Door, Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep Worawihan บานประตูประดับมุก ไตรภูมิ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

Mother of Pearl Inlay Windows

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Windows of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit บานหน้าต่างด้านนอก ลายรดน้ำประดับมุก ตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่ง ๕ ดวง พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม