Phra Ubosot, Wat Pho

Phra Ubosot, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระอุโบสถ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Wat Ratchapradit

Wat Ratchapradit พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit เซี่ยวกาง พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit ทวารบาลแบบเซียวกาง พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร