Narai on Garuda, Siwalai Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Narai on Garuda, Siwalai Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระนารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

(Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Garuda Holding Siamese Bugle

Garuda Holding Siamese Bugle in Art Deco Style at the Grand Postal Building, Bang Rak ครุฑยุดแตรงอน อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narayana on Garuda, Wat Khemapirataram

Narayana on Garuda, Wat Khemapirataram พระนารายณ์ทรงครุฑ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

Garuda Holding Nagas

Garuda Holding Nagas, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace คันทวยรองรับปราสาทเป็นไม้จำหลักรูปครุฑยุดนาค และหางหงส์แบบนาคเบือน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Narayana on Garuda, Wat Ratchabophit

Narayana on Garuda, Wat Ratchabophit พระนารายณ์ทรงครุฑ พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Narayana on Garuda, Wat Pho

Narayana on Garuda, Wat Pho พระนารายณ์ทรงครุฑ พระวิหารทิศ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Narayana on Garuda, the Cloister, Wat Suthat

Narayana on Garuda on the Pediment of the Cloister, Wat Suthat Thepwararam พระนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบันพระวิหารคต วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Narayana on Garuda, Phra Ubosot, Wat Mahathat

Narayana on Garuda, Pediment of Phra Ubosot, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

Narai on Garuda and Indra God on Erawan Elephant

Narai on Garuda and Indra God on Erawan Elephant (Airavata) in the Roofed Niche of the Main Prang of Wat Arun Ratchawararam พระนารายณ์ ครุฑ และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประทับในซุ้มจระนำ (ซุ้มคูหา) ของเรือนธาตุ พระปรางค์ประธาน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda on the West Pediment of Phra Ubosot, Wat Saket

Narai on Garuda on the West Pediment of Phra Ubosot, Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan พระนารายณ์ทรงคุฑบนหน้าบันด้านทิศตะวันออกพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda, Wat Rakhang Khositaram

Narai on Garuda, Phra Ubosot, Wat Rakhang Khositaram พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันพระอุโบสถ พระปรางค์ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

Narayana on Garuda on the Lower Padiment of Phra Vihara Wat Suthat

Narayana (or Vishnu) on Garuda Holding Nagas on the Lower Padiment of Phra Vihara Wat Suthat Thepwararam พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค หน้าบันด้านล่างพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Indra God on the Three-Headed Erawan Elephant, on the Padiment of Phra Vihara, Wat Suthat Thepwararam พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic))

Narayana on Garuda, Phra Ubosot, Wat Pathum Khongkha

NNarayana on Garuda on the West Pediment of Phra Ubosot, Wat Pathum Khongkha พระนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบันด้านทิศตะวันตกพระอุโบสถ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

112 Garudas Holding Nagas, Wat Phra Kaew

112 Garudas Holding Nagas, Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) ครุฑ ๑๑๒ ตน ที่ฐานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda, Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok

Narai on Garuda, Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok นารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Wat Chana Songkhram

Narayana on Garuda & Thepphanom, Wat Chana Songkhram Ratchaworamahawiharn พระนารายณ์ทรงครุฑและเทพพนม วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Narai and Garuda, Wat Suwannaram

Narai and Garuda on the North Pediment of Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระนารายณ์ทรงครุฑ บนหน้าบันด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Garuda Shrine

Garuda Shrine ศาลเจ้าพ่อครุฑ (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Narai on Garuda, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระนารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda, Wat Phra Kaew

Narai (or Vishnu) on Garuda holding 2 Nagas on the east pediment of Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Thep Phanom and Garuda, Phra Mondop, Wat Phra Kaew

Thep Phanom and Garuda at the Base of Phra Mondop, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) เทพพนม พระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Phrom on a Swan and Indra on Airavata Elephant, Ho Phra Monthien Tham, Wat Phra Kaew

Phra Phrom (Brahma) on a Swan (Hamsa or Swan or Goose) and Indra on Airavata Elephant (Erawan) on the east pediment of Ho Phra Monthien Tham, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) พระพรหมทรงหงส์และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หอพระมณเฑียรธรรม (หอพระไตรปิฎก) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

112 Garudas Holding Nagas

112 Garudas Holding Nagas, Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) ครุฑ ๑๑๒ ตน ที่ฐานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Garuda Holding Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Garuda Holding 2 Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej ครุฑยุดนาค พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narayana on Garuda, the Cloisters around Phra Ubosot, Wat Arun

Narayana on Garuda on the Pediment of the Portico of the Cloisters around Phra Ubosot, Wat Arun พระนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบันซุ้มประตูพระระเบียง ทางเข้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Narai on Garuda, Wat Ratchaburana

Narai on Garuda, Wat Ratchaburana Ratchaworawihan (Wat Liap) พระนารายณ์ทรงครุฑ วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) (Nikon D800 + NIKKOR 70-200mm f/2.8 VR + Adobe LightRoom Classic)

Garuda Holding Nagas, the Royal Barge Krut Hern Het

Garuda Holding 2 Nagas, the Royal Barge Krut Hern Het, National Museum of Royal Barges ครุฑบนเรือครุฑเหินเห็จ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี (Nikon D800 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8G ED + Adobe LightRoom Classic)