Wat Paknam Phasi Charoen

Wat Paknam Phasi Charoen วัดปากน้ำภาษีเจริญ

Phra Sri Sakyamun, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit

Phra Sri Sakyamun, Phra Vihara, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

An Evening Chant at Wat Suthat

An Evening Chant at Wat Suthat พระสงฆ์ทำวัตรเย็นที่พระวิหารคต วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Wat Boromniwat

Wat Boromniwat วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

Wat Chanasongkhram

Wat Chanasongkhram Ratchaworamahawiharn วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Mother of Pearl Inlay Door, Wat Tri Thotsathep

Trailokya (Three Worlds), Mother of Pearl Inlay Door, Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep Worawihan บานประตูประดับมุก ไตรภูมิ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

Phra Buddha Vachira Mongkut, Wat Makut Kasatriyaram

Phra Buddha Vachira Mongkut, Phra Vihara, Wat Makut Kasatriyaram พระพุทธวชิรมกุฎ พระวิหารหลวง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

The Cityscape of the Old Area of Bangkok

Bangkok Cityscape view from the Millennium Hilton Hotel, Bangkok, in this scene: Chao Phraya River, Grand Palace, Memorial Bridge, Wat Pho, Phra Pokklao Bridge, Praisanee Yakarn and more ช่วงพลบค่ำ พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า ไปรษณียาคาร แม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ

Narai and Garuda, Wat Suwannaram

Narai and Garuda on the North Pediment of Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระนารายณ์ทรงครุฑ บนหน้าบันด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

Mother of Pearl Inlay Windows

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Windows of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit บานหน้าต่างด้านนอก ลายรดน้ำประดับมุก ตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่ง ๕ ดวง พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม