Phra Ubosot, Wat Makut

Phra Ubosot, Wat Makut พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

Buddha Statue in Ayutthaya Style

เศียรพระพุทธรูปขุดพบในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา ศิลปอยุธยา อายุประมาณ 500 ปี จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร Head of Buddha Statue, Unearth from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya, Ayutthaya Style (about 500 years ago) display in Phra Thinang Siwamokhaphiman the National Museum, Bangkok

Phra Serm, Wat Pathum Wanaram

Phra Serm in Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram พระเสริม พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

Phra Phuttha Chinnasri and Phra Phuttha Suwannaket

Phra Phuttha Chinnasri and Phra Phuttha Suwannaket, Phra Ubosot, Wat Bowonniwet พระพุทธชินสีห์ พระสุวรรณเขตในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

Phra Buddha Theva Patimakorn, Wat Pho

Phra Buddha Theva Patimakorn in Phra Ubosot, Wat Pho พระพุทธเทวปฏิมากร พระอุโบสถ วัดโพธิ์

Phra Ubosot, Wat Ratchapradit

The Uposatha, a Buddhist day of Observance at Phra Ubosot, Wat Ratchapradit วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

The Emerald Buddha

The Emerald Buddha inside Phra Ubosot, Wat Phra Si Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), Bangkok พระแก้วมรกตในพระอุโบสถ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง

Wat Bowon Sathan

Phra Ubosot, Wat Bowon Sathan Sutthawat, Bangkok วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

The Evening Chant of Buddhist Monk and Phra Buddha Angkiros in Phra Ubosot, Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram, Bangkok พระพุทธอังคีรส พระสงฆ์ทำวัตรเย็น และพระพุทธอังคีรส ในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร