Chulalongkorn University view from Samyan MitrTown

Chulalongkorn University view from Samyan MitrTown พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mural Painting, Wat Ratchapradit

Mural Painting, Wat Ratchapradit จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน เขียนขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ครั้งโปรดเกล้าฯให้บูรณะวัดราชประดิษฐ์ฯ ผนังด้านสกัดหน้าพระประธานเป็นจิตรกรรม “ภาพสุริยุปราคา” เป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สําคัญในปลายรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักดาราศาสตร์ ทรงสามารถคํานวณและประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นมองเห็นชัดเจนในประเทศไทย มีศูนย์กลางอยู่ที่ตําบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ และหลังจากพระองค์เสด็จกลับจากหว้ากอ ก็ประชวรเพราะได้รับ เชื้อไข้มาเลเรียจากตําบลหว้ากอ ประชวรได้เพียง ๑๔ วันก็สวรรคต

Narai on Garuda, Siwalai Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Narai on Garuda, Siwalai Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระนารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

(Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam

The East Pediment of Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร พระมงกุฎ (หมายถึง เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือรัชกาลที่ ๔) วางอยู่บนพานสองชั้นในบุษบก อยู่บนช้างสามเศียร

King Rama I Monument & Memorial Bridge

King Rama I Monument & Memorial Bridge พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

Wat Ratchabophit

Phra Vihara Thit, Wat Ratchabophit พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Saranrom Palace

Saranrom Palace พระราชวังสราญรมย์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PALACE/Saranrom-Palace/

Royal Cemetery, Wat Ratchabophit

A morning at the Royal Cemetery, Wat Ratchabophit สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Suthaisawan Prasat Throne Hall

Suthaisawan Prasat Throne Hall, Grand Palace พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระบรมมหาราชวัง

The Insignia of King Rama V, Wat Ratchabophit

The Insignia of King Rama V, Wat Ratchabophit ตราพระเกี้ยว และตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ พลับพลาเปลื้องเครื่อง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Prasat Phra Dhepbidorn, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram

Prasat Phra Dhepbidon (The Royal Pantheon), Wat Phra Sri Rattana Satsadaram, constructed in 1856 (in the Reign of King Rama IV)
ปราสาทพระเทพบิดร สถาปัตยกรรมจัตุรมุขทรงไทย หลังคายกยอดปราสาทแบบปรางค์ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

และพระเจดีย์ทอง ๒ องค์ รัชกาลที่ ๑  โปรดเกล้าให้สร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระราชบิดาและพระราชมารดา เจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสอง หุ้มด้วยแผ่นทองแดงลงรักปิดทอง ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม เหนือฐานขึ้นไปเป็นรูปพญามาร(ยักษ์)และขุนกระบี่(ลิง) ทำด้วยปูนปั้นปิดกระจกสีแบกพระเจดีย์ทั้งหมด  ๒๐  ตน  เฉพาะตรงกลางฐานทั้ง  ๔  ด้าน  เป็นรูปขุนกระบี่  เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์  ๓  ชั้น  แต่ละชั้นคั่นด้วยหน้ากระดาน  ๖  ชั้น  เป็นฐานบัวหงายรองรับองค์ครรภธาตุทรงจอมแห  แต่งลายรูปดอกบัวอยู่กึ่งกลางทั้ง  ๔  ต้น  ถัดไปเป็นยอดรัตนบัลลังก์ทำเป็นบัวกลุ่ม ๙  ชั้น  ยอดนภศูลเป็นโลหะฉลุโปร่งปิดทองทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

Information from: https://anusorn54055.wordpress.com/2014/11/22/พระเจดีย์ทอง-2-องค์/

Phra Maha Mondop, Wat Trimitr

Phra Maha Mondop, Wat Trimitr ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Wat Benchamabophit

Wat Benchamabophit พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit ตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Royal Barge Narai Song Suban – H.M. King Rama IX

Royal Barge Narai Song Suban – H.M. King Rama IX, the Rehearsal for the Royal Barge Procession 21 10 2019 เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ การซ้อมกำลังพลฝีพาย และเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค ๒๑ ๑๐ ๒๕๖๒

Memorial Crowns of Auspice, Dusit Palace

Memorial Crowns of Auspice (Borommangalanusarani Pavilion), Dusit Palace เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ พระราชวังดุสิต (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

King Rama II’s Monument at Wat Arun Ratchawararam

King Rama II’s Monument at Wat Arun Ratchawararam พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

The Rehearsal for the Royal Barge Procession

The Rehearsal for the Royal Barge Procession การซ้อมเรือพระราชพิธี ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr พระมหาพิชัยมงกุฏ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๔ ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า ด้านข้างเป็นรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ รอบๆ เป็นลายเปลวปิดทองประดับกระจกสี หน้าบันหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Information from: https://www.voicetv.co.th/read/291582

Indra God, Aphorn Phimok Prasat Pavilion Hall, Grand Palace

Indra God with Sword, Aphorn Phimok Prasat Pavilion Hall, Grand Palace พระอินทร์ทรงพระขรรค์ พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

The Insignia of King Rama IV, Phra Vihara, Wat Somanas

The Insignia of King Rama IV, the north Pediment of Phra Vihara, Wat Somanas พระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าบัน พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร

The Insignia of King Rama IV, Phra Vihara, Wat Makut Kasatriyaram

The Insignia of King Rama IV on the North Pediment of Phra Vihara, Wat Makut Kasatriyaram หน้าบันด้านทิศเหนือ พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

The Insignia of King Rama IX, Wat Phra Kaew, Grand Palace

The Insignia of King Rama IX, Wat Phra Kaew, Grand Palace พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข ๙” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น

Cafe De Norasingha

Cafe De Norasingha, Phayathai Palace กาแฟนรสิงห์ พระราชวังพญาไท

Crowned Standing Buddhas, Wat Phra Kaew

Phra Buddha Yodfa Chulalok (King Rama I) and Phra Buddha Lertla Napalai (King Rama II), Crowned Standing Buddha, Phra Ubosot, Wat Phra Kaew (Wat Phrasrirattana Sasadaram), Grand Palace ด้านหน้าฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง ปางห้ามสมุทร ๒ องค์ สูง ๓ เมตร สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ องค์ด้านทิศเหนืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอัยกา พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” สำหรับองค์ทางด้านทิศใต้ทรงอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระราชทานนามพระพุทธรูป “พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย” พระอุโบสถ วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) พระบรมมหาราชวัง

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: https://www.royalgrandpalace.th/th/discover/architecture
and http://grandtemple.50webs.com/Untitled-3.html

The Insignia of King Rama III

The Insignia of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram Ratchaworawihan พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓ ที่ฐานพระประธาน พระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

The Insignia of King Rama III, Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram

The Insignia of King Rama III, Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

Wat Boromniwat

Wat Boromniwat วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

The East Pediment of Phra Ubosot, Wat Thepsirin

The Insignia of the Fifth Reign (King Rama V) on the East Pediment of Phra Ubosot, Wat Thepsirin (or Wat Debsirin) หน้าบันพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ประดับรูปตราพระเกี้ยวยอด (พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๕) มีพาน ๒ ชั้น ตั้งเครื่องสูงคู่เคียงมีเทพบุตรประคองพานทั้งสองข้าง พื้นลายช่อดอกรำเพย ประดับกระเบื้องสี

Phayathai Palace

Phayathai Palace พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

Grand Postal Office

งานประติมากรรมที่สร้างขึ้นตามภาพตราไปรษณียากร ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ (ชุด ๓) ชนิดราคา ๑ อัฐ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ก่อกำเนิดกิจการไปรษณีย์ไทย อาคารไปรษณีย์กลาง Grand Postal Office.

ข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการงานประติมากรรมในอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Grand-Postal-Office

Crown and Nophasun, Wat Arun

Crown and Nophasun on the Top of the Main Prang, Wat Arun Ratchawararam พระมหามงกุฏและนภศูล ยอดพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

The Emblem of Chakri Dynasty

The Emblem of Chakri Dynasty ตราราชวงศ์จักรี หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

King Rama V Monument, Wat Ratchabophit

King Rama V Monument, Wat Ratchabophit พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับบนพระราชยานพุดตานทอง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Faces of Brahma, Borommangalanusarani Pavilion, Dusit Palace

The Faces of Brahma and the Ornament of Borommangalanusarani Pavilion, Dusit Palace, Bangkok พรหมพักตร์ เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Ubosot, Wat Rachathiwat

The Insignia of King Rama I, II, III, IV and V, Phra Ubosot, Wat Rachathiwat พระสัมพุทธพรรณี พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร มีเศวตฉัตร ๙ ชั้น (ร. ๕ หล่อพระราชทาน) หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหาเป็นตราประจำ ๕ รัชกาล คือ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ เบื้องบนมีภาพพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเมฆกำลังตอบปัญหาของพระสารีบุตรและพระอินทร์เฝ้า ที่ใกล้พระประธานมีรูปศากยกษัตริย์พระประยูรญาติมาเฝ้าอยู่เบื้องหลัง

ใต้ฐานชุกชีแห่งพระสัมพุทธพรรณีล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๕ ไว้ นอกจากนั้นในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าไว้อยู่ภายใต้ฐานชุกชีพระสัมพุทธวัฒโนภาส และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ด้วยพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๗)

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Rachathiwat/
Information from: http://www.watraja.org/พระอุโบสถ-ตั้งอยู่ทิศใต/

The Insignia of King Rama IV, Wat Ratchapradit

The Insignia of King Rama IV on the North Pediment of Phra Vihara, Wat Ratchapradit หน้าบันของมุขโถงของพระวิหารแกะสลักเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎและพระแสงขรรค์ทอดบนพานแว่นฟ้าขนาบด้วยฉัตรเครื่องสูง ๕ ชั้น มีใบอะแคนธัส (acanthus) ลายใบไม้ม้วนแบบฝรั่งตามพระราชนิยมประกอบเป็นเรือนแก้ว ทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยลายก้านขดช่อหางโตใบเทศ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Information from: https://wat360.com/temple.php?wat_name=watrajapradit

Thep Phanom on the Minor Royal Chariot, National Museum Bangkok

Thep Phanom on the Minor Royal Chariot (Rajarot Noi), National Museum Bangkok เทพพนม ราชรถน้อย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Narai on Garuda, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระนารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

King Rama V Monument

Sunrise and the King Rama V Monument, the Royal Plaza, Dusit Palace พระบรมรูปทรงม้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต

The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Grand Palace พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมมหาราชวัง

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/EVENT/The-Royal-Cremation-for-King-Rama-IX

Garuda Holding Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Garuda Holding 2 Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej ครุฑยุดนาค พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Manohra, the Royal ballet, composed by the late King Bhumibol Adulyadej

Manohra, the Royal ballet, composed by the late King Bhumibol Adulyadej at his Royal Cremation ซ้อมใหญ่ และเบื้องหลังการแสดงบัลเล่ต์มโนราห์ พระราชนิพนธ์ในแสดงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (Nikon D800 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Borommanglanusarani Pavilion, Dusit Palace

Dusit Palace view from Wang Wana Kitchen, Dusit Zoo, in this scene: Borommangalanusarani Pavilion and Ananta Samakom Throne Hall, Dusit Palace เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ และพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ถ่ายจากร้านครัววังวนา สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

The Insignia of Chakri Dynasty

The Insignia of Chakri Dynasty in Rattanakosin Era, the Kingdom of Thailand, the ornaments in architecture of Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace จักรและตรีเป็นเครื่องอาวุธประจําองค์ของพระนารายณ์ ซึ่งนํามาเป็นเครื่องหมายประจําพระบรมราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

The North Pediment of Chakri Maha Prasat Throne Hall

The State Emblem in the Reign of King Rama V and the Emblem of Chakri Dynasty on the North Pediment of Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace, Bangkok ตราแผ่านดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ และตราราชวงศ์จักรี หน้าบันด้านทิศเหนือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Phra Buddha Narumit, Wat Arun

Phra Buddha Narumit (Buddhist Statute in the Attitude of Stopping the Rainstorm), Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร วัสดุโลหะ ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดองค์พระสูง ๙๘ นิ้ว ฐานสูง ๔๖ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ในหลวงรัชกาลที่ ๒) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นโดยจำลองจากพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานบนบุษบกยอกปรางค์หน้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จนถึงปัจจุบัน

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/qc5FVg5gtV76uduT8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Arun-Ratchawararam
Information from: https://www.facebook.com/Watwaaa/photos/a.230903110923285/276067253073537/?type=3&theater

Garuda Holding Nagas, the Royal Barge Krut Hern Het

Garuda Holding 2 Nagas, the Royal Barge Krut Hern Het, National Museum of Royal Barges ครุฑบนเรือครุฑเหินเห็จ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี (Nikon D800 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Chitralada Royal Villa

Lighting at the Chitralada Palace or the Chitralada Royal Villa celebrating His Majesty the King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX)’s Birthday วันที่ ๖ ธันวาคม สวนจิตรลดา ในพระราชวังดุสิต

The Temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace

The Grand Palace and Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (The Temple of the Emerald Buddha or Wat Phra Kaew), founded in 1782 (in the Reign of King Rama I) พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ 

King Rama VI Monument

King Rama VI Monument and the Buildings along Silom road view from Lumphini Park พระบรมราชานุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี และตึกบนถนนสีลม

King Rama IV Monument, Saranrom Palace

King Rama IV Monument and the Saranrom Palace พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสราญรมย์

King Bhumibol Adulyadej’s Birthday in 2012

Fireworks over the old area of Bangkok on the King Bhumibol Adulyadej’s Birthday in 2012, taken from Phu KhaoThong, Wat Saket พลุในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายจากถูเขาทอง ปี ๒๕๕๕