Phra Ubosot, Wat Makut

Phra Ubosot, Wat Makut พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

Phukhao Thong, Wat Saket

Phukhao Thong, Wat Saket and the Cityscape of Bangkok view from Banyan Tree Residences ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Narai and Garuda, Wat Suwannaram

Narai and Garuda on the North Pediment of Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระนารายณ์ทรงครุฑ บนหน้าบันด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

Mother of Pearl Inlay Windows

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Windows of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit บานหน้าต่างด้านนอก ลายรดน้ำประดับมุก ตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่ง ๕ ดวง พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Buddha Statue in Ayutthaya Style

เศียรพระพุทธรูปขุดพบในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา ศิลปอยุธยา อายุประมาณ 500 ปี จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร Head of Buddha Statue, Unearth from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya, Ayutthaya Style (about 500 years ago) display in Phra Thinang Siwamokhaphiman the National Museum, Bangkok

Phra Serm, Wat Pathum Wanaram

Phra Serm in Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram พระเสริม พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

Phu Khao Thong, Wat Saket

Twilight at Phu Khao Thong, Wat Saket, one of the famous landmark of Bangkok พลบค่ำที่ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Celing of Phra Ubosot, Wat Thepsirin

Celing of Phra Ubosot, Wat Thepsirin ฝ้าเพดาน พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

Phra Phuttha Chinnasri and Phra Phuttha Suwannaket

Phra Phuttha Chinnasri and Phra Phuttha Suwannaket, Phra Ubosot, Wat Bowonniwet พระพุทธชินสีห์ พระสุวรรณเขตในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร