Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam

Posted on 16/04/2018

The West Pediment of Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam พระมงกุฎ (หมายถึง เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือรัชกาลที่ ๔) วางอยู่บนพานสองชั้นในบุษบก อยู่บนช้างสามเศียร หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร