Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam

Posted on 13/06/2020

The East Pediment of Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร พระมงกุฎ (หมายถึง เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือรัชกาลที่ ๔) วางอยู่บนพานสองชั้นในบุษบก อยู่บนช้างสามเศียร