Phra Buddha Maha Chakrapat, Wat Nang Nong

Posted on 21/04/2018

Phra Buddha Maha Chakrapat, Phra Ubosot, Wat Nang Nong พระพุทธมหาจักรพรรดิ พระประธานในพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic) Location: https://goo.gl/maps/rsRWqKS3tGHiVwvG7 More photos: https://www.aeyphoto.com/STOCK-PHOTO/By-LOCATION/BANGKOK/Temple/Wat-Nang-Nong