Narai on Garuda, Wat Rakhang Khositaram

Posted on 05/05/2019

Narai on Garuda, Phra Ubosot, Wat Rakhang Khositaram พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันพระอุโบสถ พระปรางค์ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร