Mother of Pearl Inlay Windows

Posted on 06/05/2018

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Windows of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit บานหน้าต่างด้านนอก ลายรดน้ำประดับมุก ตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่ง ๕ ดวง พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม