Garuda Holding Nagas

Posted on 09/03/2020

Garuda Holding Nagas, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace คันทวยรองรับปราสาทเป็นไม้จำหลักรูปครุฑยุดนาค และหางหงส์แบบนาคเบือน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง