Filter

Sappaya-Sapasathan and Cityscape of Bangkok

Sappaya-Sapasathan, the new Parliament House of Thailand and Cityscape of Bangkok view from Samyan MitrTown สัปปายะสภาสถาน

Chulalongkorn University view from Samyan MitrTown

Chulalongkorn University view from Samyan MitrTown พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mahanakhon and the Skyline of Bangkok

Mahanakhon and the Skyline of Bangkok by Chao Phraya River view from Phra Pok Klao Bridge

Wat Phra Chetuphon view from Riva Arun Bangkok

Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) and the Grand Palace view from Riva Arun Bangkok วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

Wat Suthat Time Lapse

Wat Suthat Time Lapse วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Time Lapse – Wat Arun

Time Lapse – Wat Arun and Chao Phraya River วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและแม่น้ำเจ้าพระยา

More Time Lapse: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeUpkPq2j4BjZsQ972u6uihh_urdk11MT

Wat Phumarin Ratchapaksi

Wat Phumarin Ratchapaksi พระวิหารวัดภุมรินทร์ราชปักษี

Wat Mahannapharam Worawiharn

Wat Mahannapharam Worawiharn วัดมหรรณพารามวรวิหาร

หลวงพ่อพระร่วงทองคำ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหรรณพารามวรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ องค์พระเป็นโลหะทองคำ (60 เปอร์เซนต์) มีรอยต่อ 9 แห่ง โดยมีหมุดเป็นเครื่องเชื่อมรอยต่อ ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงความเจริญก้าวหน้า เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามมากองค์หนึ่งในประเทศไทย

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Mahannapharam/

Wat Dusidaram Worawihan

Wat Dusidaram Worawihan พระอุโบสถ วัดดุสิดารามวรวิหาร

Apple Store Central World

Apple Store Central World, the second Apple Store in Bangkok

Samyan Mitrtown Tunnel

Samyan Mitrtown Tunnel อุโมงค์ลอดถนน สามย่านมิตรทาวน์

Phra Ubosot, Wat Pho

Phra Ubosot, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระอุโบสถ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Mother of Pearl Inlay Door, Phra Ubosot, Wat Pho

Mother of Pearl Inlay Door, Phra Ubosot, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) บานประตูประดุบมุก พระอุโบสถ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Samyan Mitrtown

Samyan Mitrtown, Samyan สามย่านมิตรทาวน์

Reclining Buddha, Wat Pho

Reclining Buddha, Phra Vihara, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon or the Temple of the Reclining Buddha) พระพุทธไสยาสน์ พระวิหาร วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยรัตนโกสินทร์ องค์พระ ยาว ๔๖ เมตร สูง ๑๕ เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม องค์พระอยู่ในอิริยาบถสีหไสยา คือนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายทาบทอดไปตามพระวรกาย พระกัจฉะ (รักแร้) หนุนพระเขนย พระหัตถ์ขวายกประคองพระเศียรให้ตั้งขึ้น พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาปลายพระบาทเสมอกัน พื้นฝ่าพระบาทจำหลักลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล ๑๐๘ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ฝีมือช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่ ๓

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/5KFuxheroidAPBtK8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Pho
Information from: http://www.royin.go.th/?knowledges=พระนอนวัดโพธิ์-๒๗-ธันวาค

Phra Mondop, Wat Pho

Phra Mondop, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Standing Buddha, Wat Pho

Standing Buddha, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระพุทธรูป ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Siam Premium Outlets Bangkok

Siam Premium Outlets Bangkok my portfolio in Architectural Photography for the Lighting Designer: WithLight

More photos: https://www.aeyphoto.com/PORTFOLIO/By-CLIENT/WithLight-/SIAM-PREMIUM-OUTLETS-BANGKOK

Wat Bophit Phimuk

State Emblem of the Kingdom of Siam in the Reign of King Rama V, Wat Bophit Phimuk ตราแผ่นดินของประเทศสยาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

Gold and Black Lacquer Door, Wat Somanas

Gold and Black Lacquer Door, Phra Ubosot, Wat Somanas บานประตูลายรดน้ำ พระอุโบสถ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

Wat Maha Pruettharam

Wat Maha Pruettharam วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

Scala Cinema

Scala Cinema โรงภาพยนตร์สกาลา

Mural Painting, Wat Ratchapradit

Mural Painting, Wat Ratchapradit จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน เขียนขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ครั้งโปรดเกล้าฯให้บูรณะวัดราชประดิษฐ์ฯ ผนังด้านสกัดหน้าพระประธานเป็นจิตรกรรม “ภาพสุริยุปราคา” เป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สําคัญในปลายรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักดาราศาสตร์ ทรงสามารถคํานวณและประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นมองเห็นชัดเจนในประเทศไทย มีศูนย์กลางอยู่ที่ตําบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ และหลังจากพระองค์เสด็จกลับจากหว้ากอ ก็ประชวรเพราะได้รับ เชื้อไข้มาเลเรียจากตําบลหว้ากอ ประชวรได้เพียง ๑๔ วันก็สวรรคต

Narai on Garuda, Siwalai Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Narai on Garuda, Siwalai Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระนารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

(Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Wat Hua Lamphong and King Power Mahanakhon

Wat Hua Lamphong and King Power Mahanakhon วัดหัวลำโพง สามย่าน

Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam

Wat Maha Pruettharam พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร จิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาพฤฒาราม แตกต่างจากวัดอื่นตรงที่เขียนเรื่อง “ธุดงควัตร ๑๓” และการไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา แทนการเขียนเรื่องทศชาติชาดกหรือพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ของวัดอื่น โดยนำเอาศิลปะทางตะวันตกมา นำเอาวิธีการเขียนภาพแบบ ๓ มิติ ตามวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการเขียนภาพทิวทัศน์ มีการจัดองค์ประกอบภาพให้มีความลึก เหมือนจริงตามธรรมชาติ และรูปแบบสถาปัตยกรรมในภาพก็มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วย

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Maha-Pruettharam/
Information from: http://www.bangkok.go.th/bangrak/page/sub/2942/วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร-Wat-Maha-Pruettharam

Mandarin Oriental Residences and Magnolias Waterfront Residences

Mandarin Oriental Residences and Magnolias Waterfront Residences, ICONSIAM the tallest building in Thailand since 2018

Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam

The East Pediment of Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร พระมงกุฎ (หมายถึง เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือรัชกาลที่ ๔) วางอยู่บนพานสองชั้นในบุษบก อยู่บนช้างสามเศียร

Garuda Holding Siamese Bugle

Garuda Holding Siamese Bugle in Art Deco Style at the Grand Postal Building, Bang Rak ครุฑยุดแตรงอน อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Wat Nang Nong

Wat Nang Nong พระวิหาร วัดนางนองวรวิหาร

Guan Yu Shrine

Guan Yu Shrine ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) view from Phra Pok Klao Bridge

Wat Chakrawatrachawat

Wat Chakrawatrachawat พระประธานในพระอุโบสถ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) เป็นพระพุทธรูปหล่อปิดทองปางมารวิชัย เลียนแบบศิลปสุโขทัย ผนังบริเวณด้านหลังพระประธาน เขียนรูปซุ้มเรือนแก้วรายล้อมด้วยเทพชุมชุม

Information from: http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/47997/1/Sumon_ro_back.pdf  and http://www.chakkrawat.com/ubosatha.html

Tripitaka Hall, Wat Saket

Thep Phanom, Tripitaka Hall, Wat Saket เทพนม หอพระไตรปิฎก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Khao Mo, Wat Prayurawongsawas

Khao Mo, Wat Prayurawongsawas เขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Tripitaka Hall, Wat Rakhang Khositaram

Tripitaka Hall, Wat Rakhang Khositaram หอพระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

Wat Chol Prathan Rangsarit

Panyanundhanusorn, Wat Chol Prathan Rangsarit พระพุทธรูปปางสมาธิ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

Phra Ubosot, Wat Chol Prathan Rangsarit

Phra Ubosot, Wat Chol Prathan Rangsarit พระประธานปางสมาธิในพระอุโบสถ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

Phra Ubosot, Wat Kalayanamitr

Phra Ubosot, Wat Kalayanamitr พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) พระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย และจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ พระวิหารน้อย (หรือการเปรียญหลวง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) หรือเรียกตามแบบจีนว่า ซำปอกง” พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๑๑.๗๕ เมตร สูง ๑๕.๔๔ เมตร รัชกาลที่ ๓ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปก่อพระฤกษ์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๘๐ ชาวบ้านเรียกพระประธานองค์นี้ว่า “พระโต” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/hx1Djdft1fhMkire9
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Kalayanamitr/
Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=38

Chulalongkorn University

Main Auditorium, Chulalongkorn University and the skyline of Bangkok หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Kalayanamitr

Territorial Defence Command

Territorial Defence Command หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Drum Tower

Drum Tower หอกลอง

Clock Tower

Clock Tower หอนาฬิกา

Santa Cruz Church

Santa Cruz Church วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Santa-Cruz-Church/

Ministry of Interior

Ministry of Interior พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

Royal Thai Survey Department

Royal Thai Survey Department, Royal Thai Armed Forces Headquarters กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Royal-Thai-Survey-Department

Chakrabongse Building, Chulalongkorn Hospital

Chakrabongse Building, Chulalongkorn Hospital in 360 Panorama Virtual Tour ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Chakrabongse-Building-Chulalongkorn-Hospital/

IDEO Q Chula-Samyan

IDEO Q Chula-Samyan สามย่าน

King Rama I Monument & Memorial Bridge

King Rama I Monument & Memorial Bridge พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

Sunset at Wat Arun

Wat Arun วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Democracy Monument , Ratchadamnoen Avenue

Democracy Monument , Ratchadamnoen Avenue อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน

The National Gallery

The National Gallery พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/MUSEUM/National-Gallery

Ministry of Defence

Ministry of Defence กระทรวงกลาโหม

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Ministry-of-Defence

Wat Suthat and the Giant Swing

Quarantine in Bangkok, Wat Suthat Thepwararam and the Giant Swing วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเสาชิงช้าช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/EVENT/Bangkok-Quarantine

Seng Heng Lee Gold Smith, Yaowarat

Sri Muang Cinema & Seng Heng Lee Gold Smith โรงภาพยนตร์ศรีเมือง หรือโรงภาพยนตร์นิวแหลมทอง และห้างขายทองเซ่งเฮงหลีตรามงกุฎ

Neilson Hays Library

Neilson Hays Library, Bangkok

Sri Maha Mariamman Temple

Sri Maha Mariamman Temple วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Sri-Maha-Mariamman-Temple

Wat Ratchabophit

Phra Vihara Thit, Wat Ratchabophit พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Wat Kharuehabodi

Wat Kharuehabodi พระพุทธแซกคำ พระประธานปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ในพระอุโบสถ วัดคฤหบดี

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Kharuehabodi

Mural Painting at Wat Rachathiwat

Mural Painting at Wat Rachathiwat ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 

Phra Ubosot, Wat Rachathiwat

The West Pediment of Phra Ubosot, Wat Rachathiwat หน้าบันทิศตะวันตก พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok, Sindhorn Village one of the large complex in downtown of Bangkok with a huge green space (FAR of 1:5) Architect: Plan Architect, Landscape Architect: P Landscape

More photos of Sindhorn Village: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Sindhorn-Village

Unalome, Phra Ubosot, Wat Benchamabophit

Unalome, Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (Marble Temple), Bangkok อุณาโลม พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๑ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

The East Gateway, Wat Benchamabophit

The East Gateway, Wat Benchamabophit ซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Central Embassy & Park Hyatt Bangkok

Central Embassy & Park Hyatt Bangkok. This is a selection from my photography for P Landscape

More photos: https://www.aeyphoto.com/PORTFOLIO/By-CLIENT/P-Landscape/Central-Embassy/

The House on Sathorn

The House on Sathorn, W Bangkok Hotel. This is a selection from my architectural photography for the ASA Conservation Award 2020 by The Association of Siamese Architects under Royal Patronage สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/The-House-on-Sathorn

Narayana on Garuda, Wat Khemapirataram

Narayana on Garuda, Wat Khemapirataram พระนารายณ์ทรงครุฑ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

Wat Khemapirataram

Wat Khemapirataram พระประธานปางมารวิชัยสมัยอยุธยาอัญเชิญจากพระราชวังจันทรเกษมที่อยุธยา ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร นนทบุรี

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Khemapirataram

Aerial view of Lumphini Park

Aerial view of Lumphini Park view from The Residences at Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok

Garuda Holding Nagas

Garuda Holding Nagas, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace คันทวยรองรับปราสาทเป็นไม้จำหลักรูปครุฑยุดนาค และหางหงส์แบบนาคเบือน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Thamnak Petch, Wat Bowonniwet

Thamnak Petch & Thamnak Chantra, Wat Bowonniwet ตำหนักเพ็ชร และตำหนักจันทร์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

Day to Night at Loha Prasat

Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

More photos of my Day to Night collection: https://www.aeyphoto.com/HILIGHT/Day-to-Night

Phra Ubosot, Wat Suthat Thepwararam

WPhra Ubosot, Wat Suthat Thepwararam พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Phra Vihara, Wat Suthat Thepwararam

Phra Vihara, Wat Suthat Thepwararam พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Wat Paichayonponsep

Wat Paichayonponsep พระประธานปางมารวิชัย และพระโมคคัลลาน์ สารีบุตร ยืนคู่กัน คูหาตามฝาผนังวิหารชั้นในมีพระพุทธรูปนั่งอยู่รอบรวม ๔๔ องค์ หน้าตักกว้างประมาณ ๑๖ นิ้วในพระวิหาร วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร สมุทรปราการ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัย

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Paichayonponsep/

Wat Thong Noppakhun

Wat Thong Noppakhun พระประธานปางมารวิชัย ด้านหลังพระประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปพระวิสูตรหรือผ้าม่าน และมีเหล่าทวยเทพคลี่พระวิสูตรออกมาทั้งด้านซ้ายและขวา พระอุโบสถ วัดทองนพคุณ

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Thong-Noppakhun

Twilight at Wat Ratchabophit

Twilight at Wat Ratchabophit พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Phiman Chakri Throne Hall, Phayathai Palace

Phiman Chakri Throne Hall, Phayathai Palace พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท (ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PALACE/Phayathai-Palace/

Narayana on Garuda, Wat Ratchabophit

Narayana on Garuda, Wat Ratchabophit พระนารายณ์ทรงครุฑ พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Phra Thosapolyan, Wat Thepsirin

Phra Thosapolyan, Phra Ubosot, Wat Thepsirin (or Wat Debsirin) พระทศพลญาณ พระประธานปางมารวิชัย พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร (Nikon D850 + PC NIKKOR 19 mm. f/4E ED + Adobe LightRoom Classic)
Location: https://goo.gl/maps/VwPnxXiBV9Nep1sR7
More photos:
https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Thepsirin

Wat Ratchapradit

Wat Ratchapradit พระมหาพิชัยมงกุฎบนพานพระมหากฐิน (พานแว่นฟ้า) ขนาบด้วยพระแสงขรรค์ ๒ องค์ ทอดบนพานรององค์ละพาน ทั้งหมดวางลงบนแท่นเทินด้วยช้าง ซึ่งน่าจะได้แก่ช้างเผือก ๖ ช้าง แวดล้อมด้วยฉัตรประกอบ ๗ ชั้น ตามพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์ มีลายก้านขดช่อหางโตใบเทศประกอบตลอดทั้งหน้าบัน พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

Information from: https://wat360.com/temple.php?wat_name=watrajapradit

Saranrom Palace

Saranrom Palace พระราชวังสราญรมย์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PALACE/Saranrom-Palace/

Wat Ratchapradit

Wat Ratchapradit พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

Bangkok Day to Night view from Mahanakhon

Bangkok Cityscape Day to Night view from Mahanakhon

Chinese style guardians, Wat Bowonniwet

Wooden door with Chinese style guardians, Wat Bowonniwet ประตูไม้จำหลักรูปอารักษ์คู่ รูปเซี่ยวกาง ซุ้มประตูเซี่ยวกาง วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

Saint Mary, Saint Gabriel’s College

Saint Mary, Saint Gabriel’s College พระแม่มารี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Narayana on Garuda, Wat Pho

Narayana on Garuda, Wat Pho พระนารายณ์ทรงครุฑ พระวิหารทิศ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Old Shop House of Bangkok

Old Shop House of Bangkok view from Grand China Hotel ห้องแถวเก่า ซอยเลื่อนฤทธิ์ สำเพ็ง ถนนเยาวราช

More photos from Grand China Hotel Bangkok: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/VIEWPOINT/Grand-China-Hotel-Bangkok/

Vihara Phra Sasada, Wat Bowonniwet

Vihara Phra Sasada, Wat Bowonniwet วิหารพระศาสดา ลวดลายหน้าบันเป็นปูนปั้นรูปดอกพุดตาน ตรงกลางเป็นรูปพระมหามงกุฎประดิษฐานบนพาน มีฉัตร ๒ ข้าง ซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๔ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

3 Generations of Western Architecture Style in Thailand

Old Customs House (ศุลกสถาน), Mandarin Oriental Hotel, Bangkok and State Tower

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Old-Customs-House

Bangkok Cityscape view from Fallabella, ICONSIAM

Bangkok Cityscape view from Fallabella, ICONSIAM, in this scene: Old Customs House, French Embassy, Mahanakhon and more

Twilight at the ICONSIAM

Twilight at ICONSIAM and the Millennium Hilton Hotel by Chao Phraya River. This photo was selected from my portfolio for the Architect: Urban Design Architects, Landscape Architect: P Landscape, Lighting Design: WithLight

Saint Gabriel’s College

Saint Gabriel’s College โรงเรียนเซนต์คาเบรียล This is a selection from my architectural photography for the ASA Conservation Award 2020 by The Association of Siamese Architects under Royal Patronage สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Saint-Gabriels-College/

The Fight of Rama and Thotsakan

The Fight of Rama and Thotsakan (Ravana), Khon Performance (Thai Pantomime) in the Story of Ramayana, the 150th Anniversary of Wat Ratchabophit การต่อสู้ของพระรามและทศกัณฐ์ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด รามาวตาร (นารายณ์ปราบนนทุก สีดาหาย ถวายพล พระรามข้ามสมุทร) โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร มหรสพสมโภชพระอาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ๓๐ ๐๑ ๒๕๖๓
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/EVENT/Khon-Thai-Performance/KHON-150th-Anniversary-of-Wat-Ratchabophit-Khon

Bangkok view from 4PM Rooftop Bar

Bangkok view from 4PM Rooftop Bar, in this scene: Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram and Phukhao Thong, Wat Saket โลหะปราสาท โลหะปราสาท วัด​ราชนัดดารามวรวิหาร และภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Benchasiri Park view from Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

Benchasiri Park and the Cityscape of Bangkok view from ABar at Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park, in this scene: Emporium, EmQuartier, Bhiraj Tower and more อุทยานเบญจสิริ

Cityscape of Bangkok view from Grand China Hotel Bangkok

Cityscape of Bangkok view from Grand China Hotel Bangkok, in this scene: ICONSIAM, Chao Phraya River, Bang Rak, State Tower and more

Royal Cemetery, Wat Ratchabophit

A morning at the Royal Cemetery, Wat Ratchabophit สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Suthaisawan Prasat Throne Hall

Suthaisawan Prasat Throne Hall, Grand Palace พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระบรมมหาราชวัง

The Insignia of King Rama V, Wat Ratchabophit

The Insignia of King Rama V, Wat Ratchabophit ตราพระเกี้ยว และตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ พลับพลาเปลื้องเครื่อง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit เซี่ยวกาง พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Prasat Phra Dhepbidorn, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram

Prasat Phra Dhepbidon (The Royal Pantheon), Wat Phra Sri Rattana Satsadaram, constructed in 1856 (in the Reign of King Rama IV)
ปราสาทพระเทพบิดร สถาปัตยกรรมจัตุรมุขทรงไทย หลังคายกยอดปราสาทแบบปรางค์ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

และพระเจดีย์ทอง ๒ องค์ รัชกาลที่ ๑  โปรดเกล้าให้สร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระราชบิดาและพระราชมารดา เจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสอง หุ้มด้วยแผ่นทองแดงลงรักปิดทอง ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม เหนือฐานขึ้นไปเป็นรูปพญามาร(ยักษ์)และขุนกระบี่(ลิง) ทำด้วยปูนปั้นปิดกระจกสีแบกพระเจดีย์ทั้งหมด  ๒๐  ตน  เฉพาะตรงกลางฐานทั้ง  ๔  ด้าน  เป็นรูปขุนกระบี่  เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์  ๓  ชั้น  แต่ละชั้นคั่นด้วยหน้ากระดาน  ๖  ชั้น  เป็นฐานบัวหงายรองรับองค์ครรภธาตุทรงจอมแห  แต่งลายรูปดอกบัวอยู่กึ่งกลางทั้ง  ๔  ต้น  ถัดไปเป็นยอดรัตนบัลลังก์ทำเป็นบัวกลุ่ม ๙  ชั้น  ยอดนภศูลเป็นโลหะฉลุโปร่งปิดทองทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

Information from: https://anusorn54055.wordpress.com/2014/11/22/พระเจดีย์ทอง-2-องค์/

Twilight at Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit พระวิหารทิศ พระวิหารและศาลาราย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Narayana on Garuda, the Cloister, Wat Suthat

Narayana on Garuda on the Pediment of the Cloister, Wat Suthat Thepwararam พระนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบันพระวิหารคต วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Stained Glass Window, Holy Rosary Church

Stained Glass Window, Holy Rosary Church (Kalawar Church) ca. 1891–97 หน้าต่างกระจกสี วัดแม่พระลูกประคำ (โบสถ์กาลหว่าร์) พ.ศ. ๒๔๓๔

Sun God, Wat Suthat Thepwararam

The Sun God on the East Padiment of Ubosot, Wat Suthat Thepwararam สุริยเทพบุตรบนหน้าบันด้านตะวันออกของพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom)

Rose Window, Assumption Cathedral

Rose Window, Assumption Cathedral อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Assumption Cathedral

Assumption Cathedral อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Christmas Eve at Assumption Cathedral

Christmas Eve at Assumption Cathedral, Bangkok

Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram and Phukhao Thong, Wat Saket

Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร and Phukhao Thong, Wat Saket ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร view from the Press Skybar at the Printing House Poshtel Bangkok

Wat Pho and the Cityscape of Bangkok

Wat Pho and the Cityscape of Bangkok view from Grand China Hotel Bangkok one of the best viewpoint of the old area of Bangkok

Wat Trimitr

Wat Trimitr พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Wat Thepsirin

Wat Thepsirin (or Wat Debsirin) พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

Phra Maha Mondop, Wat Trimitr

Phra Maha Mondop, Wat Trimitr ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Wat Benchamabophit

Wat Benchamabophit พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Sunrise at Bangkok

Sunrise at Rama IV Road, Bangkok

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit ทวารบาลแบบเซียวกาง พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit ตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit, built in 1869 in the reign of King Rama V (King Chulalongkorn) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๕


Location: https://goo.gl/maps/DLCtcfAnvhJYCkoq8
More photos:
https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/WAT-RATCHABOPHIT

The Padiment of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

The Padiment of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit, Carved with Seven Elephants Carrying a Crown (the Insignia of the King Rama V) with Singha and Kojasingh พระราชลัญจกรในหลวงรัชกาลที่ ๕ พระเกี้ยวยอด ลักษณะเป็นรูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) บนพานรองรับด้วยช้างเจ็ดเชือก สองข้างเป็นราชสีห์และคชสีห์ หน้าบัน พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Grand Palace and Chao Phraya River

Twilight at the Grand Palace and Chao Phraya River พระบรมมหาราชวังและแม่น้ำเจ้าพระยา

Narayana on Garuda, Phra Ubosot, Wat Mahathat

Narayana on Garuda, Pediment of Phra Ubosot, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

Wat Paknam Phasi Charoen

Wat Paknam Phasi Charoen พระเจดีย์แก้วสีเขียว ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโดย อาจารย์จักรพันธ์ โปษยะกฤต ศิลปินแห่งชาติ

Sala Karnparien, Wat Phra Chetuphon

Sala Karnparien, Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

Phukhao Thong, Wat Saket

Phukhao Thong, Wat Saket view from Wat Ratchanatdaram ประเพณีห่มผ้าแดง ถวายองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๒ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ถ่ายจากวัดราชนัดดารามวรวิหาร

Reclining Buddha (Phra Saiya), Wat Bowonniwet

Reclining Buddha (Phra Saiya), Wat Bowonniwet พระไสยา และภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพาน วิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

Phra Sasada, Wat Bowonniwet

Phra Sasada, Wat Bowonniwet พระศาสดา พระพุทธรูปปางมารวิชัยในวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านทิศใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

Sunset at the Dusit Maha Prasat Throne Hall

Sunset at the Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Statue of Saeng Arthit, Wat Phra Chettuphon

Statue of Saeng Arthit, Wat Phra Chettuphon (Wat Pho) ประติมากรรมรูปยักษ์ แสงอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

Phra Buddha Chinnarat, Wat Benchamabophit

Phra Buddha Chinnarat (replica), Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (The Marble Temple) พระพุทธชินราช (จำลอง) พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดให้หล่อเมื่อปี ๒๔๔๔ เป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิราบ ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย จำลองจากพระพุทธชินราชองค์จริงที่จังหวัดพิษณุโลก

(Nikon D850 + PC NIKKOR 19 mm. f/4E ED + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/FcMGYAwyja3ac37v5
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Benchamabophit
Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21

Thep Phanom, Stained Glass Window, Wat Benchamabophit

Thep Phanom, Stained Glass Window, Wat Benchamabophit, Bangkok งานกระจกสีรูปเทพนม หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Nirantarai, Wat Ratchabophit

Phra Nirantarai, Phra Ubosot, Wat Ratchabophit พระนิรันตราย ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อขึ้นจากพระนิรันตรายองค์ต้นแบบจํานวน ๑๘ องค์ เท่ากับจํานวนปีที่ทรงครองราชย์ เพื่อพระราชทานไปตามวัดต่างๆ และพระราชทานพระนามว่า พระนิรันตราย ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระนิรันตรายทั้ง ๑๘ องค์ไปประดิษฐานยังวัดต่างๆ ที่เป็นธรรมยุติกนิกาย

พระนิรันตรายองค์เดิมต้นแบบนั้นมีความเป็นมาว่า มีผู้ขุดพบพระพุทธรูปทองคําสมัยทวารวดีจากเมืองศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี และได้อัญเชิญมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่หอเสถียรธรรมปริตร่วมกับพระกริ่ง ต่อมามีคนร้ายได้เข้ามาลักเอาพระกริ่งไป แต่ไม่ได้นําพระพุทธรูปทองไป จึงทรงพระดําริว่าพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อขุดพบก็ไม่มีอันตราย และเมื่อมีคนร้ายลอบเข้ามาก็ไม่ได้นําไป จึงถวายพระนามว่า “พระนิรันตราย” และทรงพระราชดําริให้ช่างหล่อพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งด้วยทองคําสวมทับพระพุทธรูปทวารวดีองค์นั้นไว้ เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชร และถวายพระนามว่า “พระนิรันตราย” เช่นเดียวกัน และต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระนิรันตรายตามแบบอย่างที่พระองค์ทรงดําริขึ้น คือ องค์ที่สร้างครอบอีก ๑๘ องค์ เพื่อพระราชทานไปยังวัดต่างๆ

ลักษณะพิเศษของพระนิรันตรายทั้ง ๑๘ องค์ จะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากองค์ต้นแบบ คือ มีซุ้มเรือนแก้วที่เพิ่มลวดลายใบไม้ประดับล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งคล้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ใบไม้ตามซุ้มจารึกอักษรขอมภาษาบาลีเป็นคาถา พระพุทธคุณ บทอิติปิโส ภควาฯ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ที่ยอดซุ้มเรือนแก้วประดับตราพระมหามงกุฏ พระบรมราชสัญลักษณ์ของพระลักษณะพิเศษของพระนิรันตรายทั้ง ๑๘ องค์ จะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากองค์ต้นแบบ คือ มีซุ้มเรือนแก้วที่เพิ่มลวดลายใบไม้ประดับล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งคล้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ใบไม้ตามซุ้มจารึกอักษรขอมภาษาบาลีเป็นคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ พระพุทธคุณ ๙ ประการคือ​ อรหํ​ (ทรงเป็นพระอรหันต์)​ สมฺมาสมฺพุทฺโธ (ทรง​ตรัส​รู้​ชอบด้ว​ยพระ​องค์​เอง)​ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน​ (ทรง​เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ)​ สุคโต​ (ทรง​เสด็จ​ไป​ดีแล้ว)​ โลกวิทู​ (ทรง​รู้​แจ้ง​โลก)​ อนุตฺตโร​ ปุริสทมฺมสารถิ (ทรง​ฝึกผู้​ควรฝึก​ไม่มีผู้ใด​ยิ่ง​กว่า)​ สตฺถา​ เทวมนุสฺสานํ (ทรงเป็นครูของเทวดา​และ​มนุษย์​ทั้งหลาย)​ พุทฺโธ​ (ทรงเป็นผู้​รู้​ผู้​ตื่น​ผู้​เบิกบาน)​ ภควาติ (ทรงเป็นผู้​จำแนกธรรม) ที่ยอดซุ้มเรือนแก้วประดับตราพระมหามงกุฎ พระราชลัญจกร​ประจำรัชกา​ลที่​ ๔

Information from: หนังสือนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวาระศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259600421854275&set=a.242989830182001&type=3&theater

Royal Barge Narai Song Suban – H.M. King Rama IX

Royal Barge Narai Song Suban – H.M. King Rama IX, the Rehearsal for the Royal Barge Procession 21 10 2019 เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ การซ้อมกำลังพลฝีพาย และเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค ๒๑ ๑๐ ๒๕๖๒

Siam Skywalk

Siam Skywalk, BTS and Siam Discovery Center

Bangkok view from Mahanakhon Skywalk

Bangkok view from Mahanakhon Skywalk, King Power Mahanakhon in this scene: Ploenchit, Lung Suan, Central Embassy, All Seasons Place Complex and more.

The Cloister, Wat Benchamabophit

The Cloister, Wat Benchamabophit (Marble Temple), Bangkok หน้าบัน ระเบียงคต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

Matthayom Wat Benchamabophit School

Matthayom Wat Benchamabophit School โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram พระพุทธโมลีโลกนาถ ในพระอุโบสถ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอกคืบ

Wat Phitchaya Yatikaram

Wat Phitchaya Yatikaram พระสิทธารถ พระประธานปางมารวิชัย พระอุโบสถวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

The Insignia of King Rama IV, Wat Molilokkayaram

The Insignia of King Rama IV, Wat Molilokkayaram ตราไอยราพรต พระราชลัญจกรของในหลวงรัชกาลที่ ๔ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

Ceiling of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

Ceiling of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit เพดานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Thai Buddhs Statue, Wat Mangkon Kamalawat

Thai Buddhs Statue, Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi) พระพุทธรูปแบบไทย วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep

The East Pediment of Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep หน้าบันด้านทิศตะวันออก วัดตรีทศเทพวรวิหาร

Narai on Garuda and Indra God on Erawan Elephant

Narai on Garuda and Indra God on Erawan Elephant (Airavata) in the Roofed Niche of the Main Prang of Wat Arun Ratchawararam พระนารายณ์ ครุฑ และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประทับในซุ้มจระนำ (ซุ้มคูหา) ของเรือนธาตุ พระปรางค์ประธาน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Buddha Devaraj Patimakorn, Wat Devarajkunchon

Phra Buddha Devaraj Patimakorn, Wat Devarajkunchon พระพุทธเทวราชปฏิมากร พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย สมัยทวารวดี ประดิษฐานบนฐานชุกชีขนาดหน้าตักกว้าง ๔.๓๕ เมตร สูงตั้งแต่พระเพลาถึงยอดเปลวรัศมี ๕.๖๕ เมตร

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/BBo7yJWPuU9zFPbe9 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Devarajkunchon

Information from: http://watdevaraj.org/attraction/buddha/

The Golden Buddha, Wat Hong

The Golden Buddha, Wat Hong หลวงพ่อทองคำหรือหลวงพ่อสุข พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

Memorial Crowns of Auspice, Dusit Palace

Memorial Crowns of Auspice (Borommangalanusarani Pavilion), Dusit Palace เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ พระราชวังดุสิต (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

The North Pediment of Phra Ubosot, Wat Hong

The North Pediment of Phra Ubosot, Wat Hong วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Wat Hong

Wat Hong พระพุทธลักษณะ พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ มีเศวตฉัตร ๗ ชั้น มีพระอัครสาวกซ้ายขวา และหลวงพ่อแสน พระพุทธรูปสำริดนวโลหะ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Loction: https://goo.gl/maps/BiS7W9VkoTE5GJ8y7
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Hong
Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=40

Phra Buddha Thammavichet Sasada, Wat Prayurawongsawas

Phra Buddha Thammavichet Sasada, Phra Ubosot, Wat Prayurawongsawas พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๙๙ เมตร สูง ๑.๖๒๕ เมตรพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หล่อในปี ๒๓๗๑ อันเป็นปีที่เริ่มสร้างพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่นำช่างฝีมือปิดทองเป็นชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/kcP1XibCvYzhKf9A9
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Prayurawongsawas
Information from: https://www.watprayoon.com/main.php?url=about&code=about4

Wat Ratchaburana

Wat Ratchaburana พระพุทธมหาราช ปางมารวิชัย ในพระอุโบสถ วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปแบบพระพุทธชินราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/2Q4arWTU7HGohuJW6
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Ratchaburana
Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=32

Twilight at Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram Time Lapse

Twilight at Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram, one of the most beautiful location for taking photo of the traditional Thai architecture, the unique in architectural design of Bangkok in Time Lapse. โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

Phra Ubosot, Wat Ratchaburana

Phra Ubosot, Wat Ratchaburana Ratchaworawihan (Wat Liap) สันดุสิตเทพบุตรรับอาราธนาจากบรรดาทวยเทพยดา วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Bangkok Buddha Statue

More than 52 Buddha Statues from 33 Buddhist temples and museum in Bangkok. พระพุทธรูปมากกว่า ๕๒ องค์ จากวัด ๓๓ วัด ๑ พิพิธภัณฑ์ ในกรุงเทพที่ผมสะสมไว้
http://krungthepmahanakhon.com/tag/buddha-statue/

Phra Buddha Mahachanok, Wat Pathum Khongkha

Phra Buddha Mahachanok, Wat Pathum Khongkha พระพุทธมหาชนก พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒.๒๐ เมตร ส่วนสูงถึงยอดพระเกตุมาลา ๓.๐๐ เมตร พระอุโบสถ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้กรมขุนราชสีหวิกรม ให้ช่างยกให้สูงขึ้น แล้วทำเป็นพระทรงเครื่องต้นอย่างกษัตริย์ ที่พระนลาฏฝังเพชร แล้วต่อชุกชีออกมา ทำเป็นรูปเทวราชถือพุ่มฉัตรดอกไม้เงิน ๒ องค์ ในรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางวัดได้ทำเรื่องขอพระราชทานพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงได้ทรงพระราชทานพระนามว่า “พระพุทธมหาชนก”
(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/zeHV5osw6QjKLueS6
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Pathum-Khongkha
Information from: https://wat360.com/temple.php?wat_name=watpathumkhongkha

The White Buddha, Wat Thepthidaram

Phra Buddha Thewa Wirat (The White Buddha), Wat Thepthidaram พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวัง เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนผสมสุโขทัย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร จำหลักด้วยศิลายวงสีขาวบริสุทธิ์ พระเพลากว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๑๙ นิ้ว หนา ๘ นิ้ว พระอังสา (ไหล่) ๙ นิ้ว รอบพระอุระ (อก) ๑๘ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในเวชยันต์บุษบก (บุษบกท้ายเกริน) ทำจากปูนและไม้แกะสลัก โดยจำลองแบบจากพระแท่นเวชยันต์บุษบกของพระสักกะเทวราช หรือพระอินทร์ ที่มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม ตามที่ปรากฏอยู่ในพระสูตร ตัวงานศิลป์แสดงถึงฝีมือเชิงช่างสมัยรัตนโกสินธ์ผ่านลวดลายอันวิจิตร รอบๆ ประดับลายเป็นรูปเทพพนมและครุฑ หล่อด้วยดีบุกปิดทอง ประดับด้วยกระจกเกรียบลวดลายประณีตละเอียดบรรจงมาก ด้านข้างวางเศวตฉัตร ๕ ชั้น ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องแสดงพระอิสริยายศของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (พระองค์หญิงวิลาศฯ) ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์วัดเทพธิดาราม เหนือพระพุทธรูป กางกั้นสุวรรณฉัตรคันดาน ๕ ชั้น ๑ ดั้ง

ด้านมุมซ้ายขวา ฐานบุษบก ประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลือง ทรงเครื่อง ปางห้ามสมุทร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระพักต์รูปไข่ เนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์อมยิ้ม ทรงเครื่องศิราภรณ์ยอดมงกุฎ ทรงกรองศอ ทับทรวง พาหุรัด สองพระหัตถ์ยกเสมอบั้นพระองค์ ข้อพระกรห้อยสังวาลย์ ชายผ้าตกแต่งลายนกหางหงส์ รองพระบาทเชิงงอน ยืนบนฐานปัทมาสน์ เรียกกันว่าพระทอง ดุจเดียวกันกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เบื้องบนพระทองสององค์ กางกั้นสุวรรณฉัตรคันดาน ๕ ชั้น ๒ ดั้ง 

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/CZthfHWSMXNNkmX76
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Theptidaram
Information from: https://www.facebook.com/328432910599641/posts/1060331077409817/
http://www.watthepthidaramqr.com/web/p3_3.php#top

Phra Vihara, Wat Thepthidaram

Phra Vihara, Wat Thepthidaram พระประธาน ในพระวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปหล่อ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๗๕ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บนอาสนะที่มีฐานหน้ากระดานแบบฐานสิงห์ มีบัวหงายซ้อนกัน ๕ ชั้น เบื้องหน้าด้านขวา และด้านซ้ายของพระประธาน มีพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติอยู่ข้างละ ๑ องค์ ปักฉัตรทองปรุ ๕ ชั้น

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Information from: http://www.watthepthidaramqr.com/web/p4_2.php#top

Narai on Garuda, Wat Benchamabophit

Narai on Garuda, Wat Benchamabophit พระนารายณ์ทรงครุฑ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Buddha Thampunutamahaburut Lakkana Asittayanubut, Wat Arun Ratchawararam

Phra Buddha Thampunutamahaburut Lakkana Asittayanubut, Phra Vihara, Wat Arun Ratchawararam พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดง ปิดทอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ฝั่งพระนคร ประดิษฐานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ได้พบพระบรมธาตุ ๔ องค์ บรรจุในโกศ ๓ ชั้น คือ เงิน นาค และทอง เป็นชั้นๆ โดยลำดับ อยู่ในพระเศียร

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/qc5FVg5gtV76uduT8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Arun-Ratchawararam
Information from: https://www.watarun1.com/th/architecture-detail/53

King Rama II’s Monument at Wat Arun Ratchawararam

King Rama II’s Monument at Wat Arun Ratchawararam พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Ubosot, Wat Buppharam

Wat Buppharam ตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย (พระอาทิตย์ทรงราชรถเทียมด้วยราชสีห์) พระอุโบสถ วัดบุปผารามวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

ICONSIAM the tallest Building in Thailand

ICONSIAM the tallest Building in Thailand in 2019 and the Cityscape of Bangkok view from What Rakhang Pier.

Wat Pho Time Lapse

Wat Pho Time Lapse วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

The Rehearsal for the Royal Barge Procession

The Rehearsal for the Royal Barge Procession การซ้อมเรือพระราชพิธี ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr พระมหาพิชัยมงกุฏ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๔ ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า ด้านข้างเป็นรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ รอบๆ เป็นลายเปลวปิดทองประดับกระจกสี หน้าบันหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Information from: https://www.voicetv.co.th/read/291582

Phra Fang, Wat Benchamabophit

Phra Fang, Wat Benchamabophit พระฝาง พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา พระวิหารสมเด็จ (พระวิหาร ส.ผ.) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Indra God, Aphorn Phimok Prasat Pavilion Hall, Grand Palace

Indra God with Sword, Aphorn Phimok Prasat Pavilion Hall, Grand Palace พระอินทร์ทรงพระขรรค์ พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Mural Painting, Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep

Mural Painting, Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep by Chakrabhand Posayakrit พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร โดยศิลปิน จักรพันธุ์ โปษยกฤต

Cherd Viriyapanich’s Residence

Cherd Viriyapanich’s Residence, Phra Sumen Road บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช ถนนพระสุเมรุ

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Cherd-Viriyapanichs-Residence/

Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep

Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep พระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระอุโบสถหลังใหม่ วัดตรีทศเทพวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หล่อ ‘พระพุทธนวราชบพิตร’ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และเสด็จพระราชดำเนินเททองด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ ๕ ล้านบาท เป็นทุนให้ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ กำกับออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ

“พระพุทธนวราชบพิตร” คือ พระนามของพระพุทธรูปในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงสร้างพระราชทานแก่ทุกจังหวัดของไทยเพื่อเป็นมิ่งมงคลสูงส่งแก่อาณาประชาราษฎร์ แต่ “พระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ” นั้น นับเป็นพระพุทธนวราชบพิตรขนาดใหญ่องค์แรกและองค์เดียวในสยามประเทศ ที่ได้รับพระบรมราชนุญาตให้จัดสร้างเพื่อเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/Ftgvzk6om6XxEDFD9
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Tri-Thotsathep
Information from: https://siamrath.co.th/n/38546

Narai on Garuda on the West Pediment of Phra Ubosot, Wat Saket

Narai on Garuda on the West Pediment of Phra Ubosot, Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan พระนารายณ์ทรงคุฑบนหน้าบันด้านทิศตะวันออกพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Central Embassy

Central Embassy, Park Hyatt Bangkok, Rosewood Bangkok Hotel and the cityscape of Ploenchit, Taken from Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, in this scene: Park Venture, BTS Ploenchit and more. This is a selection from my architectural photography for Mosaic Eins, the lighting supplier in Bangkok.

More photos of Central Embassy & Park Hyatt Bangkok: https://www.aeyphoto.com/PORTFOLIO/By-CLIENT/P-Landscape/Central-Embassy/
and Rosewood Bangkok Hotel: https://www.aeyphoto.com/PORTFOLIO/By-CLIENT/Mosaic-Eins/Rosewood-Bangkok/

First Apple Store in Bangkok

First Apple Store in Bangkok, ICONSIAM. This is a selection from my architectural photography for WithLight & P Landscape

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Icon-Siam

Bangkok view from Yao Rooftop Bar

Bangkok view from Yao Rooftop Bar, Bangkok Marriott Hotel The Surawongse in this scene: Wat Arun, Chao Phraya River, Memorial Bridge, Wichai Prasit Fort and the old area of Bnagkok and Thonburi

Centrepiece Curtain, Main Auditorium of the Thailand Cultural Centre

Centrepiece Curtain, Main Auditorium of the Thailand Cultural Centre designed by Chakrabhand Posayakrit ม่านใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ออกแบบโดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต (Nikon D800 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Continue Reading →

Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระพุทธรูปประธานในพระวิหาร มีพระนามว่า พระพุทธประทีปวโรทัย เบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจําลอง พระนามพระพุทธอังคีรศน้อย และมีการถวายสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธรูปทั้งสององค์เป็นฉัตรที่เคย กางกั้นพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงยกฉัตร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐

พระพุทธประทีปวโรทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานบัวที่มีลายกลีบบัวและเกสรบัว หน้าตักกว้าง ๓๑ นิ้ว คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่หลวงประจงราชกิจ (ทัพ พุ่มพวงเพชร) และ นางคําฟอง ประจงราชกิจ ผู้เป็นบิดามารดา มีพิธีฉลองพระเมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่วนพระพุทธอังคีรศน้อย เป็นพระพุทธรูปที่จําลองแบบ มาจากพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ แต่มีขนาดเล็กกว่า คือมีขนาดหน้าตัก ๑๘ นิ้ว พันเอกพระยา ศรีสุรสงคราม (เปลื้อง ดิสกะโยธิน) และคณะ สร้างถวายพระอาราม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: หนังสือนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวาระศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. ๒๕๖๓

Phra Ubosot, Wat Rakhang Khositaram

Phra PrathanYim Rub Fa and the Mural Painting of Trailokya, Phra Ubosot, Wat Rakhang Khositaram พระประธานยิ้มรับฟ้า พระพุทธรูปปางสมาธิ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ ๔ ศอกเศษ เบื้องพระพักตร์มีรูปพระสาวก ๓ องค์ นั่งประนมมือดุจรับพระพุทธโอวาท

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิดว่า ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที ด้วยเหตุนี้จึงทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระประธานองค์นี้ และก็ได้นามว่า พระประธานยิ้มรับฟ้า ตั้งแต่นั้นมา

(Nikon D800 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/ZSqCGc6Qw9tY6kox6
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Rakhang
Information from: http://www.watrakang.com/history.php

The Insignia of King Rama IV, Phra Vihara, Wat Somanas

The Insignia of King Rama IV, the north Pediment of Phra Vihara, Wat Somanas พระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าบัน พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร

The Insignia of King Rama IV, Phra Vihara, Wat Makut Kasatriyaram

The Insignia of King Rama IV on the North Pediment of Phra Vihara, Wat Makut Kasatriyaram หน้าบันด้านทิศเหนือ พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

Narai on Garuda, Wat Rakhang Khositaram

Narai on Garuda, Phra Ubosot, Wat Rakhang Khositaram พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันพระอุโบสถ พระปรางค์ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

Phra Ubosot, Wat Benchamabophit

Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (Marble Temple), Bangkok ซุ้มมุขด้านตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่หล่อจากเศษทองที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชจำลองเรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อธรรมจักร” พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21

Statue of Cheewok Komaraphat

Cheewok Komaraphat’s statue, a patron of Thai medicine, was built in the reign of King Rama III. He was a doctor of the Lord Buddha and now he is regarded as the father of Thai herbal medicine. In front of him is placed a mortar and a grinding stone, which in the old days were used by the believers to grind the medicine.
หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) รูปหล่อสำริดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นหมอที่ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งคนไทยได้ยกย่องให้เป็นบิดาการแพทย์แผนโบราณ ด้านหน้าตั้งหินบดยา ซึ่งสมัยโบราณจะนำสมุนไพรมาบดที่นี่ โดยเชื่อว่าจะทำให้ยาสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณมากขึ้น

Information from: https://www.royalgrandpalace.th/en/discover/architecture

The Insignia of King Rama IX, Wat Phra Kaew, Grand Palace

The Insignia of King Rama IX, Wat Phra Kaew, Grand Palace พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข ๙” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น

Phra Thotsaphonlayan, Wat Boromniwat

Phra Thotsaphonlayan, Wat Boromniwat and the Mural Painting by Khrua In Khong พระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อสมัยสุโขทัย อัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลก มีพระนามว่า “พระทศพลญาณ” และภาพจิตรกรรมฝาผนังโดย ขรัวอินโข่ง พระอุโบสถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=28

Narayana on Garuda on the Lower Padiment of Phra Vihara Wat Suthat

Narayana (or Vishnu) on Garuda Holding Nagas on the Lower Padiment of Phra Vihara Wat Suthat Thepwararam พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค หน้าบันด้านล่างพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Indra God on the Three-Headed Erawan Elephant, on the Padiment of Phra Vihara, Wat Suthat Thepwararam พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic))

God Indra on the Three-Headed Erawan Elephant, Wat Suthat

Indra God on the Three-Headed Erawan Elephant, on the Padiment of Phra Vihara, Wat Suthat Thepwararam พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Indra God on Erawan Elephant, Wat Pathum Khongkha

Indra God on Erawan Elephant, Wat Pathum Khongkha พะรอินทร์ทรงช้างเอราวัณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narayana on Garuda, Phra Ubosot, Wat Pathum Khongkha

NNarayana on Garuda on the West Pediment of Phra Ubosot, Wat Pathum Khongkha พระนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบันด้านทิศตะวันตกพระอุโบสถ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

Sunset at the Dheva Phitak Gate

Sunset at the Dheva Phitak Gate, Grand Palace พระบรมมหาราชวังด้านประตูเทวาพิทักษ์

Hanuman Presents the Ring by Baan Narasilpa

March 2, 2019 at Kukrit Institute, Soi Sathon 1, Sathon Road: Sangkeet Saranrom Show by the Bangkok Bank Musical Arts Centre presents a Khon performance, “Hanuman Presents the Ring” by Baan Narasilpa. ๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร ๑ ถนนสาทร รายการสังคีตสราญรมย์ โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ เสนอ การแสดงโขน ตอน หนุมานถวายแหวน โดยบ้านนราศิลป์

King Power Mahanakhon

King Power Mahanakhon, BTS Sky Train and the Cityscape of Silom, Bangkok. This is a selection from my architectural photography for Buro Ole Scheeren Group.

Phra Buddha Anantakhun Adulyan Bophit, Wat Ratcha Orasaram

Phra Buddha Anantakhun Adulyan Bophit, Gilt Bronze, Meditation Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th century in the Reign of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram Ratchaworawihan

พระประธานในพระอุโบสถ มีนามว่า “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร” พระพุทธรูปสำริด ลงรักปิดทอง ปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (สมัยรัชกาลที่ ๓) หน้าตักกว้างประมาณ ๑ วา ๒ ศอก หรือประมาณ ๓.๑๐ เมตร สูงประมาณ ๒ วา ๑ ศอก หรือประมาณ ๔.๕๐ เมตร ด้านล่างเป็นฐานยกขอบปลายกลีบบัว ลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกที่พระพุทธอาสน์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานไว้ที่ผ้าทิพย์ใต้ฐานพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถ พร้อมกับถวายพระปรมาภิไธยประจำรัชกาล และศิลาจารึกดวงชันษา ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายนพปฏลมหาเศวตฉัตร (พระมหาฉัตร ๙ ชั้น) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔

เบื้องหน้าพระประธานในพระอุโบสถยังได้ประดิษฐาน ภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ของรัชกาลที่ ๓ สีน้ำมันเขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทรงเครื่องราชภูษิตาภรณ์เสด็จออกรับราชทูตอังกฤษ ทรงฉลองพระองค์ครุยกรองทอง กรอบลับแลลายทอง


(Nikon D850 + NIKKOR 20mm. f/1.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/gfyHrNSyGDS2fDeRA
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Ratcha-Orasaram
Information from: https://sites.google.com/site/wadrachkal/home/rachkal-thi-3/wad-rach-xorsa-ram-rachwrwihar/phraphuthth-xnant-khun-xdul-yan-bphitr

Cafe De Norasingha

Cafe De Norasingha, Phayathai Palace กาแฟนรสิงห์ พระราชวังพญาไท

Phra Thinang Paisal Taksin, Grand Palace

Phra Thinang Paisal Taksin, Grand Palace จำหลักไม้ รูป สมเด็จพระอมรินทราธิราช ประทับในวิมานปราสาทสามยอด บนพื้นกระจกสีน้ำเงินประกอบลายก้านขดหัวสัตว์หิมพานต์ 4 ชนิด คือ หงส์ ราชสีห์ คชสีห์ และนาค หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง

Crowned Standing Buddhas, Wat Phra Kaew

Phra Buddha Yodfa Chulalok (King Rama I) and Phra Buddha Lertla Napalai (King Rama II), Crowned Standing Buddha, Phra Ubosot, Wat Phra Kaew (Wat Phrasrirattana Sasadaram), Grand Palace ด้านหน้าฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง ปางห้ามสมุทร ๒ องค์ สูง ๓ เมตร สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ องค์ด้านทิศเหนืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอัยกา พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” สำหรับองค์ทางด้านทิศใต้ทรงอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระราชทานนามพระพุทธรูป “พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย” พระอุโบสถ วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) พระบรมมหาราชวัง

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: https://www.royalgrandpalace.th/th/discover/architecture
and http://grandtemple.50webs.com/Untitled-3.html

Phra Vihara, Wat Ratcha Orasaram

The South Pediment of Phra Vihara, Wat Ratcha Orasaram Ratchaworawihan หน้าบันด้านทิศใต้ พระวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

The Insignia of King Rama III

The Insignia of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram Ratchaworawihan พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓ ที่ฐานพระประธาน พระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Phra Ubosot, Wat Mahathat

Phra Ubosot, Wat Mahathat พระศรีสรรเพชญ์ สมัยรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๑๖ เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง และ พระอรหันต์ ๘ ทิศ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

Information from: https://pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1691

Phra Sambuddha Somanas Wattanavadi Natbophit, Wat Somanas

Phra Sambuddha Somanas Wattanavadi Natbophit, Phra Vihara, Wat Somanas พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว (๑๓๒ เซนติเมตร) ประดิษฐานอยู่ในบุษบก และพระพุทธรูปพระอัครสาวกทั้ง ๒ รูปขนาดใหญ่ นั่งประนมมือซ้าย – ขวา หน้าพระประธาน ทั้งพระประธานและพระอัครสาวกเป็นของหลวง อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/Y29UzbsYjw8hxbTM6
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Somanas
Information from: https://wat360.com/temple.php?wat_name=watsomanas

Phra Sri Sakyamun, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit

Phra Sri Sakyamun, Phra Vihara, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/tC1zugKQKZFu6Q9bA
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Mahathat

112 Garudas Holding Nagas, Wat Phra Kaew

112 Garudas Holding Nagas, Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) ครุฑ ๑๑๒ ตน ที่ฐานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Mural Painting in Bhutthaisawan Throne Hall, National Museum Bangkok

Mural Painting in Bhutthaisawan Throne Hall, National Museum Bangkok เทพชุมนุม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

An Evening Chant at Wat Suthat

An Evening Chant at Wat Suthat Thepwararam พระสงฆ์ทำวัตรเย็นที่พระวิหารคด (พระระเบียง) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

The Insignia of King Rama III, Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram

The Insignia of King Rama III, Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

Phra Setthatamamuni, Wat Ratchanatdaram

Phra Setthatamamuni, Bronze, Rattanakosin Art, ca. 18th century in the Reign of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Ratchanatdaram พระพุทธเสฏฐตมมุนินทร์ พระพุทธรูปสำริด หน้าตัก ๗ ศอก วัสดุทองแดงปิดทอง ปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๓ พระอุโบสถ วัดราชนัดดารามวรวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/dfuuZd8oCbPoQeQS7
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Ratchanatdaram
Information from: https://www.facebook.com/Signnagas/posts/772460046204226:0

Wat Boromniwat

Wat Boromniwat วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

Cannonball Tree (Couroupita guianensis)

Cannonball Tree (Couroupita guianensis) สาละลังกา (ลูกปืนใหญ่)

Narai on Garuda, Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok

Narai on Garuda, Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok นารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Buddha Statues, Cloisters, Wat Arun Ratchawararam

Buddha Statues, Cloisters around Phra Ubosot, Wat Arun Ratchawararam พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑๒๐ องค์ พระระเบียงคด รอบพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Eight Immortals, Wat Arun

One of the Eight Immortals, Wat Arun โป๊ยเซียน ในซุ้มคูหาของพระเจดีย์หินแบบจีน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Phra Buddha Thammisarat, Wat Arun Ratchawararam

Phra Buddha Thammisarat, Bronze, Subduing Mara Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th century in the Reign of King Rama II, Phra Ubosot, Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๒ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอกคืบหรือ ๑.๗๕ เมตร ประดิษฐานเหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชี พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) เบื้องพระพักตร์มีรูปหล่อพระอัครสาวก ๒ องค์หันหน้าเข้าหาองค์พระประธาน ระหว่างกลางรูปหล่อพระอัครสาวก ๒ องค์นั้น มี พัดยศพระประธาน (พัดแฉกใหญ่) ตั้งอยู่เช่นเดียวกับ ‘พระพุทธเทวปฏิมากร’ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงอัญเชิญ พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงอัญเชิญ พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ มาประดิษฐานบรรจุไว้ที่ ‘ผ้าทิพย์’ ซึ่งประดับด้วยลายพระราชลัญจกรเป็นรูปครุฑจับนาค ตรง ใบพัดยศพระประธาน ในบริเวณ พระพุทธอาสน์ ของพระประธานในพระอุโบสถ แล้วถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก”

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: https://www.watarun1.com/th/buddha-detail/29

Phra Buddha Norasi Trilokachet, Wat Chana Songkhram

Phra Buddha Norasi Trilokachet, Phra Ubosot, Wat Chana Songkhram พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Wat Chana Songkhram

Narayana on Garuda & Thepphanom, Wat Chana Songkhram Ratchaworamahawiharn พระนารายณ์ทรงครุฑและเทพพนม วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Lakshmana on Hanuman, Wat Chana Songkhram

Lakshmana on Hanuman, Wat Chana Songkhram พระลักษมณ์ทรงหนุมาน วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Phra Si Sakyamuni, Wat Suthat Thepwararam

Phra Sri Sakyamuni, Bronze, Subduing Mara Attitude, Sukhothai Art, ca. early 15th century, Phra Vihara Luang, Wat Suthat Thepwararam พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

พระศรีศากยมุนี เป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ให้อัญเชิญมายังกรุงเทพ ฯ ได้มีพระราชดำริจะสร้างพระอาราม ที่มีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิงที่อยุธยา โดยประดิษฐานไว้กลางพระนคร เมื่อชลอพระศรีศากยมุนีมาถึงกรุงเทพ ฯ แล้วให้ประทับท่าสมโภช 7 วัน แล้วจึงทรงชักเลื่อนองค์พระทางสถลมารค และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระ ในรัชสมัยของพระองค์ ทำได้เพียงอัญเชิญองค์พระขึ้นตั้งไว้ ตัววิหารลงมือสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ส่วนด้านหลังบัลลังก์พระพุทธรูปมีแผ่นศิลาสลัก เป็นศิลปะแบบทวารวดี เป็นรูปสลักปิดทอง ปางยมกปาฏิหาริย์ และ ปางประทานเทศนาในสวรรค์ เป็นของเก่าและหาดูได้ยาก

Location: https://goo.gl/maps/KgCBbT2KA2EqXVw39
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Suthat-Thepwararam
Information from: https://www.facebook.com/Watwaaa/

Queen Saovabha Memorial Institute

Queen Saovabha Memorial Institute (Thai Redcross Society) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/MUSEUM/Queen-Saovabha-Memorial-Institute

Bangkok view from Red Sky at Central World

Ploenchit, Chit Lom, Lung Suan view from Red Sky at Central World, in this scene: Krungsri Ploenchit Tower, Central Embassy, All Seasons Place Complex and more

The Battle of the Red Cliff from The Three Kingdoms

The Battle of the Red Cliff from The Three Kingdoms, Taleng Phai Puppet by Chakrabhand Posayakrit หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย โดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต

Link: http://www.chakrabhand.org/index.asp

Mother of Pearl Inlay Door, Wat Tri Thotsathep

Mother of Pearl Inlay, Door, Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep บานประตูประดับมุก พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Sunset at Lumphini Park

Sunset at Lumphini Park and the skyline of Silom, Bangkok พระอาทิตย์ตกที่สวนลุมพินี

Siam Commercial Bank, Talat Noi Branch

Architectural Details of the West Facade of Siam Commercial Bank, Talat Noi Branch ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram

The East Pedimant of Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ชั้นบนตรงกลางเจาะเป็น ช่องคูหา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย กรอบคูหาทําเป็นซุ้มเรือนแก้วมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ซ้อนอยู่ทางด้านหลัง ตอนบนผูกเป็นลายกระหนกเปลวไปจนจรดกรอบแว่นด้านบน ตอนล่างของกรอบหน้าบันเป็นรูปเทวดา คนธรรพ์ ฤาษี ยักษ์ ลิง นั่งเรียงรายพนมมือเฝ้าอยู่เชิญเครื่องสูง อาทิฉัตร บังสูรย์ พัดโบก คอยบูชาอยู่ทั้ง ๒ ฟากของซุ้มเรือนแก้วที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ถัดลงมาเป็นหน้าบันชั้นลด ที่คั่นด้วยหน้ากระดานฐานพระ หน้าบันชั้นลดทําเป็นรูปบุคคล รูปเทวดา และอมนุษย์ทั้งหลายนั่งพนมมือเรียงรายอยู่ ๒ แถว ตรงกลางตั้งเครื่องบูชา ๓ ชุด แสดงถึงเหตุการณ์ที่เหล่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นต่างๆ แสดงความยินดีเสด็จมากราบ นมัสการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระตรัสรู้

ส่วนหน้าบันมุขโถงของพระวิหาร มีลักษณะเหมือนกันทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตก ตรงกลางหน้าบันประดิษฐานพระมหาพิชัยมงกุฎบนพานแว่นฟ้า ขนาบข้างด้วยฉัตร ๕ ชั้น อันเป็นตราพระราชลัญจกรประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประดับลวดลายกระหนกเป็นพื้นหลัง บรรจุอยู่ในกรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือรูปดอกบัวตูม แลเห็นเป็น ๓ ยอดตามลักษณะของยอดพระมหาพิชัยมงกุฎและฉัตรประกอบ ถัดออกไปผูกเป็นลายกระหนกเปลวแทรกด้วยภาพเทพนม ลวดลายปิดทองประดับกระจกสี พื้นหลังหน้าบันกรุ กระจกสีขาว หน้าบันจึงสื่อความหมายถึง การเป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา แสดงถึงการบูชาและความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาด้วยเหล่าเทพยดามาเฝ้า บูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระการตรัสรู้รวมทั้งการใช้ภาพสระมุจลินท์ซึ่ง เป็นสถานที่อันมีความสําคัญเกี่ยวข้องในพุทธประวัติเป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบได้กับสระบัว อันเป็นภูมิสถานของบริเวณที่สถาปนาพระอาราม 

Information from: หนังสือวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ceiling of Phra Ubosot, Wat Thepsirin

Ceiling of Phra Ubosot, Wat Thepsirin (or Wat Debsirin) พระทศพลญาณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Bodhi Tree, Wat Thepsirin

Bodhi Tree (Sacred fig), Wat Thepsirin (or Wat Debsirin) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุ ๑๕๐ กว่าปี วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

The East Pediment of Phra Ubosot, Wat Thepsirin

The Insignia of the Fifth Reign (King Rama V) on the East Pediment of Phra Ubosot, Wat Thepsirin (or Wat Debsirin) หน้าบันพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ประดับรูปตราพระเกี้ยวยอด (พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๕) มีพาน ๒ ชั้น ตั้งเครื่องสูงคู่เคียงมีเทพบุตรประคองพานทั้งสองข้าง พื้นลายช่อดอกรำเพย ประดับกระเบื้องสี

King Power Mahanakhon, the latest Observation Deck in Bangkok

Cityscape of Bangkok, Thonburi and Chao Phraya River view from Mahanakhon, in this scene: State Tower, Icon Siam, The River Condominium and more.

Hor Sastrakom, Grand Palace

Hor Sastrakom, Grand Palace เทวดาถือพระขรรค์ หอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง

The Emerald Buddha, Wat Phra Kaew

Phra Buddha Maha Mani Rattana Patimakon (The Emerald Buddha), Jade, Meditation Attitude, Lanna Art, ca. 1370-1436, Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียว ปางสมาธิ ศิลปะล้านนา พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๗๙ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘.๓ เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงพระรัศมี ๖๖ เซนติเมตร เครื่องทรงฤดูฝน พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/5Q9rbf6NipTD3gzq6
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Phra-Kaew/
Information from: https://www.royalgrandpalace.th/th/discover/architecture

Lumpini Park and the Bangkok Cityscape

Then and Now, three years later, Cityscape of Bangkok view from Banyan Tree Bangkok Hotel, in this scene: Lumpini Park, Abdulrahim Place, U Chu Liang Building, Rama IV Road, Lung Suan and more. May. 18, 2015 and Nov. 6, 2018

Bangkok Cityscape Time Lapse

Bangkok Cityscape Time Lapse – the Observation Floor of the Baiyoke Sky Hotel

Bangkok view from Baiyoke Sky Hotel

Then and Now, six years later, Bangkok view from Baiyoke Sky Tower In this scene: All Seasons Place, Plaza Athenee, Ploenchit, Chitlom and more. Dec. 21, 2012 and Nov. 2, 2018

Day to Night at Baiyoke Sky Hotel

Cityscape of Ratchadamri, Ratchaprasong, Bangkok in day to night view from Baiyoke Sky Hotel

Mandarin Oriental Hotel and East Asiatic Company

Twilight at the River Condominium, in this scene: East Asiatic Company, Mandarin Oriental Hotel, Chao Phraya River, Assumption Cathedral and more

Benjasiri Park

Benjasiri Park, Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park and the skyline of Sukhumvit view from the EmQuartier

Ananta Samakhom Throne Hall, Dusit Palace

Ananta Samakhom Throne Hall, Dusit Palace view from Dusit Zoo พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ถ่ายจากสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

More photos of Dusit Zoo: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PARK/Dusit-Zoo

Narayana, Scene of the Churning of the Milk Ocean

Narayana (Narai or Vishnu), Scene of the Churning of the Milk Ocean, Suvarnabhumi International Airport พระนารายณ์ (พระวิษณุ) เทวตํานานกวนเกษียรสมุทร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” อธิบายประติมากรรมเทวตํานานการกวนเกษียรสมุทร ที่สนามบินสุวรรณภูมิไว้ เลยค้นรูปเก่าๆที่ผมเคยถ่ายไว้มาโพส องค์ประกอบที่สําคัญ คือ รูปพระนารายณ์ยืนประทับบนมันทรคีรี มีกูรมาวตาร (พระนารายณ์อวตาร) เป็นเต่าหนุนใต้ภูเขา ด้านซ้ายเหล่าอสูรยืนท่าออกแรงกําลังฉุดชักนาคด้านเศียรของพญาวาสุกรี ส่วนเทวดาชักด้านหาง ยืนหันหน้าเข้าตรงกลาง จํานวนอสูร มี ๙ ตน จํานวนเทวดามี ๙ องค์ หมายถึงงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Suvarnabhumi-International-Airport/

The Root of Thai Art from Century to Century Exhibition

Miniaturised Marionettes in the Thotsakan (Ravana) wooed Princess Sita, Artist: Pattarachai Saengdokmai The Root of Thai Art from Century to Century Exhibition หุ่นละครเล็กย่อส่วน ตอน ทศกัณฑ์ลงสวนเกี้ยวนางสีดา ศิลปิน ภัทรชัย แสงดอกไม้ นิทรรศการ รากศิลปะไทยจากศตวรรษสู่ศตวรรษ

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/MUSEUM/BACC/

Phayathai Palace

Phayathai Palace พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

Grand Postal Office

งานประติมากรรมที่สร้างขึ้นตามภาพตราไปรษณียากร ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ (ชุด ๓) ชนิดราคา ๑ อัฐ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ก่อกำเนิดกิจการไปรษณีย์ไทย อาคารไปรษณีย์กลาง Grand Postal Office.

ข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการงานประติมากรรมในอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Grand-Postal-Office

Santi Chaiprakarn Park

Santi Chaiprakarn Park and Phra Sumen Fort, Phra Athit Road, Bangkok สวนสันติชัยปราการ และป้อมพระสุเมรุ

360 Panorama in action: https://roundme.com/tour/288788/view/906734/ 

KHON – Wat Makut

โขนกรมศิลป์ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงโขนเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีการสถาปนาวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถ.กรุงเกษม เขตบางขุนพรหม กทม. วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. แสดงตอน “นิ้วเพชร” “ลักสีดา” “หนุมานถวายพล” “ยกรบ” และ “พระรามครองเมือง”
Continue Reading →

Phra Buddha Vachira Mongkut, Wat Makut Kasatriyaram

Phra Buddha Vachira Mongkut, Phra Vihara, Wat Makut Kasatriyaram พระพุทธวชิรมงกุฏ พระวิหารหลวง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร หล่อด้วยทองสำริด ปางสมาธิ ลงรัก ปิดทอง หน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๒ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ที่ฐานชั้นล่าง มีรูปพระอัครสาวก (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) สูง ๒ ศอก ๕ นิ้ว หล่อด้วยทองสำริด ลงรักปิดทอง นั่งพับเพียบประนมมือบนแท่นต่ำอยู่ข้างขวาและข้างซ้าย

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/uEVZ7HLDeaxb1cUb7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Makut-Kasatriyaram
Information from: https://wat360.com/temple.php?wat_name=watmakutkasat

Phukhao Thong, Wat Saket

Phukhao Thong, Wat Saket and the Cityscape of Bangkok view from Banyan Tree Residences ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

The Cityscape of the Old Area of Bangkok

Bangkok Cityscape view from the Millennium Hilton Hotel, Bangkok, in this scene: Chao Phraya River, Grand Palace, Memorial Bridge, Wat Pho, Phra Pokklao Bridge, Praisanee Yakarn and more ช่วงพลบค่ำ พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า ไปรษณียาคาร แม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ

Erawan, Phra Ubosot, Wat Benchamabophit

Erawan (Airavata Elephant) on the North Pediment of Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (The Marble Temple) ช้างเอราวัณ หน้าบันด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Phra Sasada, Phra Ubosot, Wat Suwannaram

Phra Sasada, Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระศาสดา พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม” รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณารามและให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโดยจิตกร หลวงวิจิตรเจษฎา(ทองอยู่) ผู้เขียนเนมีราชชาดก และหลวงเสนีย์บริรักษ์(คงแป๊ะ) ผู้เขียนมโหสถชาดก

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/ioXFFA5Y9kKTFJp97
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Suwannaram
Information from: http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watsuwannaram.php

Folded Lotus

Folded Lotus, Wat Prayurawongsawas ดอกบัวที่พับแล้วสำหรับไหว้พระ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Narai and Garuda, Wat Suwannaram

Narai and Garuda on the North Pediment of Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระนารายณ์ทรงครุฑ บนหน้าบันด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Phuttha Tri Lokkachet, Wat Suthat Thepwararam

Phra Buddha Trilokachet, Bronze, Subduing Mara Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th century, in the Reign of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Suthat Thepwararam พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัสดุโลหะ หน้าตักกว้าง ๓ วา ๑๗ นิ้ว สูง ๔ วา ๑๘ นิ้ว ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๓ ในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เมื่อสถาปนาพระอาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจักร กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ สร้างพระพุทธประธาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โปรดอัญเชิญพระศรีศาสดาซึ่งอยู่บนฐานเดิมไปยังวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปหล่อใหม่ขึ้นประดิษฐานแทน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ถวายพระนามว่า “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” และ พ.ศ. ๒๔๐๗ โปรดสร้างพระอสีติมหาสาวกจำนวน ๘๐ องค์ สร้างด้วยปูนปั้นลงสี นั่งพนมมือฟังพระบรมพุทโธวาทเบื้องพระพักตร์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic) 

Information from: https://www.watportal.com/th/wat/type/detail/id/1/iid/25600

Bangkok and Thonburi Cityscape

Bangkok Cityscape view from Yao Rooftop Bar, Bangkok Marriott Hotel The Surawongse, in this scene: Icon Siam, Millennium Hilton Hotel, Le Bua at State Tower, The River Condominium, Banyan Tree Residences, Chao Phraya River and more.

Mother of Pearl Inlay Windows

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Windows of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit บานหน้าต่างด้านนอก ลายรดน้ำประดับมุก ตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่ง ๕ ดวง พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Buddha Statue in Ayutthaya Style

Head of Buddha Statue, Unearth from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya, Ayutthaya Style (about 500 years ago) display in Phra Thinang Siwamokhaphiman, the National Museum, Bangkok เพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ศิลปะอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ หรือประมาณ ๕๐๐ ปีมาแล้ว หล่อด้วยสัมฤทธิ์ วัดจากโคนพระเมาลีถึงพระศอได้ ๑ เมตร ๖๗ เซนติเมตร ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๓) จัดแสดงในนิทรรศการพิเศษเรื่อง “วิวัฒน์ศิลป์แผ่นดินไทย” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตามประวัติซึ่งระบุในสมุดทะเบียนระบุว่า “ขุดพบในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๐” ในหนังสือ “แผ่นดินไทยในอดีต” หนังสือประกอบนิทรรศการนี้ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นช่วงเวลาที่ศิลปกรรมอยุธยาได้พัฒนารูปแบบจนเกิดพระพุทธรูปที่แสดงถึงลักษณะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาอย่างแท้จริง พุทธลักษณะสำคัญคือ พระพักตร์ค่อนข้างกลมถึงรูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเรียว ปลายพระเนตรตวัดขึ้นเล็กน้อย พระนาสิกค่อนข้างยาว ปลายพระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์กว้าง ขมวดพระเกศาเล็กมากคล้ายหนามขนุน”

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/g3ePWfgFynX82JzQ7
More photos:
https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/MUSEUM/National-Museum-Bangkok
Information from: https://www.facebook.com/nationalmuseumbangkok/posts/1220891907963033

The Reflection of Sunset in Chao Phraya River

The Reflection of Sunset in Chao Phraya River, Tha Ratchaworadit

Sunantalai Building, Rajini School

Sunantalai Building, Rajini School ตึกสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี

Garuda Shrine

Garuda Shrine ศาลเจ้าพ่อครุฑ (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram

Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

Phra Buddha Maha Chakrapat, Wat Nang Nong

Phra Buddha Maha Chakrapat, Phra Ubosot, Wat Nang Nong พระพุทธมหาจักรพรรดิ พระประธานในพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร พระพุทธรูปสำริดปิดทอง ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย พระนาม “พระพุทธมหาจักรพรรดิ” พระพักตร์พุทธศิลป์อย่างสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ๒๕ เซนติเมตร เครื่องทรงที่ประดับทุกชิ้นแยกออกจากองค์พระ สวมทับลงไว้ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีปั้นลายปิดทองประดับกระจก เป็นงานประติกมากรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ มีประวัติสำคัญคือได้มีการนำมงกุฎของพระพุทธรูปที่วัดนางนองไปประดิษฐานยังยอดของตรีศูลพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภายหลังจึงมีการสร้างถวายคืนให้ในรัชกาลของพระองค์

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/rsRWqKS3tGHiVwvG7
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Nang-Nong
Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11

Crown and Nophasun, Wat Arun

Crown and Nophasun on the Top of the Main Prang, Wat Arun Ratchawararam พระมหามงกุฏและนภศูล ยอดพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Wat Khrua Wan

Wat Khrua Wan พระประธานในพระอุโบสถ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง สูงประมาณ ๔ วา ประดิษฐานบนฐานชุกชีรูปบัวหงาย มีพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ ยืนอยู่ด้านขวาและซ้าย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถทั้ง ๔ ด้าน เป็นภาพชาดก เรื่อง พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ ใช้ลายกั้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ ๘๔ เซนติเมตร กรอบเขียนลายเนื่องเป็นลายก้านต่อดอกใบเทศ แต่ละช่องเขียนเรื่องพระชาติของพระพุทธเจ้าไว้ ๑ พระชาติ ภาพเขียนเหล่านี้ เป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๓ มีความวิจิตรงดงาม เป็นเอกลักษณ์

(Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/uwtZjPG4mrxBxnGk8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Khrua-Wan/
Information from: http://www.bangkok.go.th/bangkokyai/page/sub/6505

The Emblem of Chakri Dynasty

The Emblem of Chakri Dynasty ตราราชวงศ์จักรี หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Phra Serm, Wat Pathum Wanaram

Phra Serm, Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram พระเสิมหรือพระเสริม มีขนาดหน้าตัก ๒ ศอก ๑ นิ้ว เดิมเป็นพระพุทธปฏิมาที่สําคัญองค์หนึ่งของเมืองเวียงจันท์ ตามประวัติกล่าวว่า พระธิดา ๓ องค์ ของกษัตริย์ล้านช้างสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์คือ พระสุก พระเสิม (พระเสริม) และพระใส พระสายน์ ครั้นเมื่อคราวปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ นครเวียงจันท์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งทรงเป็นจอมทัพในคราวนั้นโปรดให้อัญเชิญพระเสริมมาประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย แขวงเมืองหนองคาย ซึ่งตั้งขึ้นแทนเมืองเวียงจันท์

ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสในพระบวรราชวัง (วังหน้า) ยังไม่มีพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถ จึงโปรดฯให้สืบหาพระพุทธปฏิมาโบราณ เมื่อทรงทราบว่าพระเสริมประดิษฐานอยู่ ณ เมืองหนองคายจึงโปรดฯให้อัญเชิญพระเสริมลงมา และยังปรากฏแท่นฐานชุกชีไม้จําหลักปิดทองฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นแท่นฐานเดิมจนทุกวันนี้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นก็โปรดพระพุทธลักษณะจึงอัญเชิญพระพุทธปฏิมาประดิษฐานไว้บนแท่นเศวตฉัตรในท้องพระโรงพระบวรราชวัง จนเสด็จสวรรคต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระเสริมมาประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหาร วัดปทุมนารามราชวรวิหารที่ทรงสร้างขึ้น ประดิษฐานภายในบุษบกไม้ยอดทรงมณฑป

รูปแบบศิลปกรรม พระพุทธปฏิมาพระเสิม (เสริม) มีพุทธลักษณะที่งดงาม หล่อด้วยโลหะสําริดพระพักตร์และพระนลาฏค่อนข้างกว้าง มีขมวดพระเกศาวนเป็นก้นหอยทั่วพระเศียร อุษณีษะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาบุรุษลักษณะยืดสูงต่อรับกับพระรัศมีที่มีฐานรูปกลีบบัว และยอดเปลวเพลิงที่ทําซ้อนกันอย่างวิจิตร พระวรกายได้สัดส่วน ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวาชายสังฆาฏิยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายแยกออกคล้ายรูปเขี้ยวตะขาบ มีลวดลายประดับขีดเป็นเส้นบางๆ ที่ขอบ พระหัตถ์ขวาแสดงปางมารวิชัย วางอยู่ที่กลางพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานหน้ากระดานเกลี้ยง ส่วนฐานที่ประดิษฐานในปัจจุบันเป็นฐานไม้ลงรักปิดทองที่ต่อเสริมจากฐานเดิม Continue Reading →

Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram

The West Pedimant of Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตรงกลางเป็นซุ้มเรือนแก้วที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกับด้านทิศตะวันออกแต่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ด้านหลังผูกเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติ สุขในสัปดาห์ที่ ๕ มีพระยานาคมุจลินท์ (นาคปรก) ขึ้นมาแผ่พังพานเป็นที่ประทับ เบื้องล่างเป็น ภาพธรรมชาติอันงดงามของสระมุจลินท์ และที่หน้าบันชั้นลดภาพธรรมชาติ

Information from: หนังสือวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Phra Sai, Wat Pathum Wanaram

Phra Sai, Phra Ubosot, Wat Pathum Wanaram พระสายน์ (พระใส) ในพระอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ประดิษฐานบนฐานชุกชีเบื้องหลังเป็นซุ้มประดับกระจกสี ตอนบนแกะสลักและประดับลายปูนปั้นรูปดอกพุดตานผูกกระหวัดเป็นช่อคล้าย ปลายกรอบปั้นเป็นรูปพญานาค ๗ เศียร ที่แผ่นไม้ด้านหลังซุ้มเขียนอักษรขอมสีทองภาษามคธ บนพื้นสีแดงชาด เป็นพระคาถาตํานานพระสายน์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

รูปแบบศิลปกรรม ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๑ นิ้ว หล่อด้วยสําริด ลักษณะพระพักตร์คล้ายรูปสี่เหลี่ยม เม็ดพระศกเรียวแหลม ขมวดม้วนวนเป็นก้นหอยทั่วพระเศียรต่อเนื่องขึ้นไปถึงอุษณีษะหรือเกตุมาลา รัศมีเบื้องบนคล้ายรูปเปลวเพลิง เดิมคงมีการประดับด้วยอัญมณี พระกรรณทั้ง ๒ มีลักษณะผายแผ่บานออกตามแบบพระพุทธปฏิมาสกุลช่างล้านช้าง พระวรกายได้สัดส่วน ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัดเป็นเส้นตรง ถัดลงมามีเส้นขอบสบงรอบบั้นพระองค์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานหน้ากระดานเกลี้ยง พระหัตถ์ขวาแสดงปางมารวิชัย นิ้วพระหัตถ์ทั้ง ๕ ยาวเสมอกันวางไว้ที่กลางพระชงฆ์ เป็นพระพุทธปฏิมาที่งดงามด้วยพุทธลักษณะแห่งยุคทองของสกุลช่างล้านช้าง


ภาพจิตรกรรมหลังพระประธานเป็นภาพกอบัวภายในโบกขรณีซึ่งอยู่ในกิ่งงาช้างเอราวัณ ประกอบด้วยดอกบัว ๗ ดอกแต่ละดอกมีกลีบบัว ๗ กลีบ แต่ละกลีบด้านนอกมีนางฟ้าฟ้อนรำอยู่รวม ๗ องค์ ที่เบื้องบนของดอกปทุมชาติเขียนเป็นท้องฟ้า และมีหมู่เมฆลงสีพื้นน้ําเงินเข้ม (indigo) ในกลุ่มเมฆไล่โทนวรรณะสี (value) จากสีเข้มต่อเนื่องลงมาเป็นปุยเมฆสีอ่อนจรดโบกขรณี มีเหล่าเทพเทวาและนางฟ้าจับกลุ่มฟ้อนรำเหาะลงมารื่นเริงยินดี เบื้องล่างที่เป็นโบกขรณีเขียนเป็นดอกบัวขนาดใหญ่ ๗ ดอกเรียงไล่เป็นรูปปีกกาตามลาดับภายในกลีบบัวมีนางฟ้าฟ้อนรำด้วยท่วงที่งดงาม ตามแบบนาฏยลักษณ์ พื้นที่ถัดลงมาเขียนเป็นรูปดอกบัวและพันธุ์พืชน้ําลักษณะต่างๆ แบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ เบื้องล่างเหนือกรอบประตูมีเหล่าเทพบุตรต่างชี้ชวนชมโบกขรณีในงาช้างเอราวัณ นับเป็นภาพจิตรกรรมที่มีความงดงามทั้งด้านสุนทรียศาสตร์และความหมายทางประติมานวิทยาที่สําคัญที่สุดภาพหนึ่ง

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/hcJkun3A8JjREWiR8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Pathum-Wanaram
Information from: หนังสือวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Phra Ubosot, Wat Pathum Wanaram

The West Pediment of Phra Ubosot, Wat Pathum Wanaram หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระอุโบสถ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นรูปมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๔ บนพาน ภายในกลีบดอกบัว ประดับด้วยลายเปลว มีกอบัวมีใบและดอกข้างล่าง พื้นประดับกระจกสี 

The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Trimitr

The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Trimit พระสุโขทัยไตรมิตร หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปทองคำ ที่ได้รับการบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ด ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หล่อโลหะปิดทอง ที่มีส่วนผสมของทองคำสูงมาก เรียกว่าทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ ๔๐ % พระพักตร์มีเนื้อทอง ๘๐ % ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ ๙๙.๙๙ % ตัวองค์พระสูง ๗ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว (๓.๙๘ เมตร) หน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๕ นิ้ว (๓.๑๓ เมตร)

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/sJVafjEiPuqVjizZ8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Trimitr
Information from: https://mgronline.com/travel/detail/9480000064220

Phra Ubosot, Wat Trimitr

Three Deities on the West Pediment of Phra Ubosot, Wat Trimitr (the Golden Buddha Temple) เทวดา ๓ องค์ นั่งบนบัลลังค์เมฆ หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

Lakshmana on Hanuman, Wat Pho

Lakshmana on Hanuman, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระลักษมณ์ทรงหนุมาน พระวิหารทิศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

Wat Mahathat

Prince Lakshmana on Hanuman on the east Pediment of Phra Mondop, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit พระลักษมณ์ทรงหนุมาน (พระราชลัญจกรของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล) หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระมณฑป วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

Skyline of Chao Phraya River and the old area of Bangkok

Skyline of Chao Phraya River and the old area of Bangkok view from 342 Bar, in this scene: Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun and more.

The East & West Pediment of Bovornwong Belfry, Wat Benchamabophit

The Royal Emblem of the Prince of the Front Palace, Portraying Lord Narayana and a Gun on the East Pediment and The Former Royal Emblem of the Prince of the Front Palace, Portraying Prince Lakshmana on Hanuman on the West Pediment of Bovornwong Belfry, Wat Benchamabophit, Bangkok พระนารายณ์ทรงปืน (ตราประจำตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล) หน้าบันทิศตะวันออก และพระลักษมณ์ทรงหนุมาน (ตราประจำตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลองค์เดิม) หน้าบันทิศตะวันตก หอระฆังบวรวงศ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Phra Vihara, Wat Benchamabophit

The East Pediment of Phra Vihara, Wat Benchamabophit พระนามาภิไธยย่อ “ส.ผ.” (เสาวภาผ่องศรี) หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระวิหารสมเด็จ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

Song Tham Throne Hall, Wat Benchamabophit

Prince Siddhartha looking fondly at his sleeping wife and son before departing in search of enlightenment, while his attendant Channa is preparing a horse for journey on the North Pediment, Song Tham Throne Hall, Wat Benchamabophit ภาพพระโพธิสัตว์สิทธัตถะตัดสินพระทัยออกผนวช กำลังทอดพระเนตรพระนางพิมพาและพระโอรสราหุล ที่กำลังบรรทมหลับ มีนายฉันนะเตรียมม้ากัณฐกะรออยู่ข้างๆ หน้าบันด้านทิศเหนือ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

Phra Phrom on a Swan, Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok

Phra Phrom (Brahma) on a Swan, West Pediment of Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok พระพรหมทรงหงส์ หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Lakhon Nok Prelude Dance

Lakhon Nok Prelude Dance and Lakhon Nok Dance Drama “Gomin’s Mischief-Making Expedition” from “Gomin”, Wednesday, April 4, 2018 Thai Culture Heritage Preservation Week, National Museum Bangkok by Office of Performing Arts, Fine Arts Department, Ministry of Culture การแสดงรำเบิกโรงละครนอก และละครนอกเรื่องโกมินทร์ ตอน โกมินทร์คะนอง วันพุธที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ สัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ศิลปะ/อายุสมัย สุโขทัย- ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – พุทธศตวรรษที่ ๒๑ วัสดุสำริด กะไหล่ทอง ขนาด สูง ๔๗ เซนติเมตร หน้าตักกว้าง ๖๓ เซนติเมตร Continue Reading →

A Walking Buddha in Sukhothai Style, Wat Benchamabophit

A Walking Buddha in Sukhothai Style (from Wat Mahathat, Bangkok), Wat Benchamabophit พระลีลา แบบสมัยสุโขทัย จากวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ในพระระเบียงคด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปาง และสมัยต่างๆ ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงฯนำมาถวาย ประดิษฐานบนแท่นปั้นลาย ลงรักปิดทองเรียงรายไปตามพระระเบียง ปัจจุบันมี ๕๒ องค์ สลับอิริยาบถนั่งและยืน

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21

Song Tham Throne Hall, Wat Benchamabophit

The Royal Emblem of the Crown Prince, East and West Pediment of Song Tham Throne Hall, Wat Benchamabophit, Bangkok พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Bangkok Cityscapeview from Krung Thep Bridge

Bangkok Cityscape and Chao Phraya River view from Krung Thep Bridge, in this scene: Chatrium Hotel Riverside, Centre Point Hotel Silom, Le Bua at State Tower, Jewelry Trade Center, Four Seasons Private Residences and more

The West Pedimant of Song Phanuat Throne Hall, Wat Benchamabophit

The Insignia of King Rama V (Phra Kiao), both sides are Kajasiha (Mythical Lion-Trunk Nosed) and Rajasiha (Mythical Lion-King) on the West Pedimant of Song Phanuat Throne Hall, Wat Benchamabophit, Bangkok พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๕ รูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) มีคชสีห์และราชสีห์ อยู่ ๒ ข้าง หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

King Rama V Monument, Wat Ratchabophit

King Rama V Monument, Wat Ratchabophit พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับบนพระราชยานพุดตานทอง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Faces of Brahma, Borommangalanusarani Pavilion, Dusit Palace

The Faces of Brahma and the Ornament of Borommangalanusarani Pavilion, Dusit Palace, Bangkok พรหมพักตร์ เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

The East Pediment of Bhutthaisawan Throne Hall, National Museum Bangkok

The East Pediment of Bhutthaisawan Throne Hall, National Museum Bangkok พระพรหมสถิตในพิมาน ๓ หลังล้อมด้วยลายก้านขด ปลายเถาลายออกเป็นรูปหงส์ พาหนะของพระพรหม สลับกับรูปพระพรหมถวายอัญชลีและพระพรหมจำหลักลอยตัวเหนือฐานกระจัง รวมรูปพระพรหม ๒๐ องค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Issaravinitchai Royal Hall, National Museum Bangkok

Thep Phanom, Issaravinitchai Royal Hall, National Museum Bangkok เทพนมประทับบนฐานบัวแกมช่อกระหนกเปลว พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Buddha Statue & Trailokya Mural Painting, Wat Saket

Buddha Statue & Trailokya Mural Painting, Phra Ubosot, Wat Saket พระประธานในพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปั้นปิดทองปางสมาธิ มีพระพักตร์ค่อนข้างสี่เหลี่ยมแบบอยุธยา ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวสูง พระโอษฐ์กว้างแบบอยุธยา ลักษณะชายสังฆาฏิที่ซ้อนทับกันแบบเดียวกับพระพุทธรูปอยุธยาตอนปลายในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง มีส่วนที่แตกต่างคือ ในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมทำสังฆาฏิพาดกึ่งกลางพระวรกาย ในขณะที่พระพุทธรูปสมัยอื่นๆ นั้นชายสังฆาฏิจะอยู่ทางเบื้องซ้าย ผนังด้านหลังเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/tafquEWpxp48i19m8
More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Saket
Information from: https://wat360.com/temple.php?wat_name=watsrakesa

Phu Khao Thong, Wat Saket

Twilight at Phu Khao Thong, Wat Saket, one of the famous landmark of Bangkok พลบค่ำที่ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Thep Phanom, Wat Saket

Thep Phanom on the Pediment of the Tripitaka Hall, Wat Saket เทพพนมบนหน้าบัน หอไคร วัดสระเกศ (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Buddha Chinnasri and Phra Buddha Suwannaket

Phra Buddha Chinnasri, Bronze, Subduing Mara Attitude, Sukhothai Art, ca. late 15th century and Phra Buddha Suwannaket, Bronze, Subduing Mara Attitude, Ayutthaya Art, Phra Ubosot, Wat Bowonniwet พระพุทธชินสีห์ และพระพุทธสุวรรณเขต พระอุโบสถ วัวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร Continue Reading →

Long-tail Boat and the Chao Phraya River

People of Bangkok: Long-tail Boat in the Chao Phraya River

Phra Borommathat Maha Chedi, Wat Prayurawongsawas

Sunset at Phra Borommathat Maha Chedi, Wat Prayurawongsawas พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Sunset at Wat Kalayanamitr

Sunset at Wat Kalayanamitr, a Long-tail Boat and Chao Phraya River view from Yodpiman River Walk, Bangkok, Thailand วัดกัลยาณมิตร เรือหางยาว และแม่น้ำเจ้าพระยา ถ่ายจากยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ก

Phra Ubosot, Wat Rachathiwat

The Insignia of King Rama I, II, III, IV and V, Phra Ubosot, Wat Rachathiwat พระสัมพุทธพรรณี พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร มีเศวตฉัตร ๙ ชั้น (ร. ๕ หล่อพระราชทาน) หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหาเป็นตราประจำ ๕ รัชกาล คือ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ เบื้องบนมีภาพพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเมฆกำลังตอบปัญหาของพระสารีบุตรและพระอินทร์เฝ้า ที่ใกล้พระประธานมีรูปศากยกษัตริย์พระประยูรญาติมาเฝ้าอยู่เบื้องหลัง

ใต้ฐานชุกชีแห่งพระสัมพุทธพรรณีล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๕ ไว้ นอกจากนั้นในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าไว้อยู่ภายใต้ฐานชุกชีพระสัมพุทธวัฒโนภาส และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ด้วยพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๗)

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Rachathiwat/
Information from: http://www.watraja.org/พระอุโบสถ-ตั้งอยู่ทิศใต/

The Insignia of King Rama IV, Wat Ratchapradit

The Insignia of King Rama IV on the North Pediment of Phra Vihara, Wat Ratchapradit หน้าบันของมุขโถงของพระวิหารแกะสลักเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎและพระแสงขรรค์ทอดบนพานแว่นฟ้าขนาบด้วยฉัตรเครื่องสูง ๕ ชั้น มีใบอะแคนธัส (acanthus) ลายใบไม้ม้วนแบบฝรั่งตามพระราชนิยมประกอบเป็นเรือนแก้ว ทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยลายก้านขดช่อหางโตใบเทศ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Information from: https://wat360.com/temple.php?wat_name=watrajapradit

Thep Phanom on the Minor Royal Chariot, National Museum Bangkok

Thep Phanom on the Minor Royal Chariot (Rajarot Noi), National Museum Bangkok เทพพนม ราชรถน้อย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II + Adobe LightRoom Classic)

Phra Buddha Rattana Mahamun, National Museum Bangkok

Phra Buddha Rattana Mahamun, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ทายาทของ พล.ต.ต.เนื่อง และคุณหญิงอนินฑิตา อาขุบุตร มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๓๔ ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Narai on Garuda, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระนารายณ์ทรงครุฑ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Madonna of the Rosary and Infant Jesus

Our Lady of the Rosary (Madonna of the Rosary) and Infant Jesus, Holy Rosary Church or Wat Kalawar, Samphanthawong District, Bangkok แม่พระแห่งลูกประคำ วัดกาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ

Narai on Garuda, Wat Phra Kaew

Narai (or Vishnu) on Garuda holding 2 Nagas on the east pediment of Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Mexican marigold

Mexican marigold ดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Thep Phanom and Garuda, Phra Mondop, Wat Phra Kaew

Thep Phanom and Garuda at the Base of Phra Mondop, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) เทพพนม พระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Sahassadeja Demon

Sahassadeja Demon, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), Grand Palace สหัสสเดชะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง

State Emblem of the Kingdom of Siam

ตราแผ่นดินของประเทศสยาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕
State Emblem of the Kingdom of Siam in the Reign of King Rama V

Continue Reading →

King Rama V Monument

Sunrise and the King Rama V Monument, the Royal Plaza, Dusit Palace พระบรมรูปทรงม้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต

Phra Buddha Theva Patimakorn, Wat Pho

Phra Buddha Theva Patimakorn, Bronze, Meditation Attitude, Ayutthaya Art, ca. mid 17th century, Phra Ubosot, Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) พระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธรูปสำริด ปางสมาธิ ศิลปะอยุธยา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

(Nikon D850 + NIKKOR 20mm. f/1.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Continue Reading →

Phra Ubosot, Wat Ratchapradit

The Uposatha, a Buddhist day of Observance and Phra Buddha Sihanka Patimakorn (Meditation Attitude, ca. 18th-19th century in the Reign of King Rama IV) Phra Vihara Luang, Wat Ratchapradit พระสงฆ์ทำวัตรเย็นในวันพระ หรือ วันธรรมสวนะ เบื้องหน้าพระพุทธสิหังคปฏิมากร ในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
Continue Reading →

Thep Phanom, Phra Sawet Kudakhan Wiharn Yod Buddha Image Hall

Thep Phanom, Phra Sawet Kudakhan Wiharn Yod Buddha Image Hall, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) เทพนม พระเศวตกุฏาคารวิหารยอด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

Phra Asadha Maha Chedi, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram

Phra Asadha Maha Chedi, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) พระอัษฎามหาเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Phrom on a Swan and Indra on Airavata Elephant, Ho Phra Monthien Tham, Wat Phra Kaew

Phra Phrom (Brahma) on a Swan (Hamsa or Swan or Goose) and Indra on Airavata Elephant (Erawan) on the east pediment of Ho Phra Monthien Tham, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) พระพรหมทรงหงส์และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หอพระมณเฑียรธรรม (หอพระไตรปิฎก) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

112 Garudas Holding Nagas

112 Garudas Holding Nagas, Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) ครุฑ ๑๑๒ ตน ที่ฐานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Lhong 1919

Lhong 1919, Thonburi ล้ง ๑๙๑๙

Full moon & the Bangkok City Pillar Shrine

Full moon & the Bangkok City Pillar Shrine คืนพระจันทร์เต็มดวง ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Grand Palace พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมมหาราชวัง

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/EVENT/The-Royal-Cremation-for-King-Rama-IX

Garuda Holding Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Garuda Holding 2 Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej ครุฑยุดนาค พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Manohra, the Royal ballet, composed by the late King Bhumibol Adulyadej

Manohra, the Royal ballet, composed by the late King Bhumibol Adulyadej at his Royal Cremation ซ้อมใหญ่ และเบื้องหลังการแสดงบัลเล่ต์มโนราห์ พระราชนิพนธ์ในแสดงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (Nikon D800 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)